Dnia 16.02.2018 r. w godzinach 9:30 – 11:00 odbyło się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku spotkanie informacyjne na temat dofinansowania usług rozwojowych pt. ”Wspieranie rozwoju pracodawców i pracowników sektora MŚP w województwie podlaskim”.

Spotkanie skierowane było przede wszystkim do pracodawców chcących skorzystać z dofinansowań do szkoleń w ramach Podmiotowego systemu finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim. Na konferencji zostały poruszone zagadnienia związane z warunkami dofinansowania usług, sposób wypełnienia dokumentacji związanej ze zgłoszeniem do projektu oraz sposób realizacji i rozliczenia umowy, a także funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych. W trakcie konferencji zadawane były również pytania, na które odpowiedzi udzielali specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.