Dlaczego fundacja BOS

Praca w Fundacji BOS nie należy do prac które kojarzą się z obowiązkiem. Jest to praca zrodzona z pasji i zaangażowania. Praca, w której szanujemy drugiego człowieka, bo jest on dla nas najwyższą wartością. Jesteśmy otwarci na różnorodność, innowacyjność, pomysłowość. Szerzymy ideę odpowiedzialnego biznesu, aby tworzyć coś ważnego i wartościowego, co może mieć wpływ nie tylko na nas samych, nasze najbliższe otoczenie, ale także na całą społeczność lokalną. Chcemy poprzez to zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw, poprawić stan środowiska, zwiększyć zadowolenie społeczne, a także rozwiązywać problemy społeczne.

  • Stały rozwój kwalifikacji oraz kompetencji docenianych na rynku pracy
  • Pracę w przyjaznej, twórczej atmosferze
  • Indywidualne podejście do formy współpracy
  • Czerpanie wiedzy od pasjonatów
  • Umiejętność pracy zespołowej opartej na szacunku i wzajemnej pomocy
  • Wdrożenie do pracy w organizacji pozarządowej
  • Adekwatne wynagrodzenie do uzyskanych efektów

“Jedynym sposobem by dokonać czegoś wielkiego jest kochać to co się robi” – Steve Jobs

Poszukujemy osób pełnych pasji oraz chęci do współtworzenia naszego zespołu. Ceniących pracę przy ciekawych projektach i niebanalnych zadaniach. Interesujących się tematyką związaną z tworzeniem biznesu odpowiedzialnego społecznie, szkoleniami, coachingiem, rekrutacjami. Dostrzegających potencjał w sobie, w innych ludziach, ale także w sytuacjach i miejscach które do tej pory były niedostrzegane i niedocenione.

Jeśli uważasz, że pasujesz do powyższego opisu, wyślij do nas swoje CV oraz list motywacyjny. Opisz swoje kwalifikacje i umiejętności. Przedstaw swoje sukcesy i mocne strony. Poszukujemy osób podobnych do nas, które będą chciały uczyć się od nas, ale także będą mogły nauczyć czegoś nas.

Żeby pracować z nami nie musisz być najlepszy we wszystkim, powinieneś jednak wierzyć w to, że możesz nauczyć się wszystkiego!

Stały rozwój kwalifikacji oraz kompetencji docenianych na rynku pracy, praca w przyjaznej, twórczej atmosferze, indywidualne podejście do formy współpracy, czerpanie wiedzy od pasjonatów, umiejętność pracy zespołowej opartej na szacunku i wzajemnej pomocy, wdrożenie do pracy w organizacji pozarządowej, adekwatne wynagrodzenie do uzyskanych efektów – to tylko niektóre zalety pracy w naszej Fundacji.

Po wstępnej akceptacji nadesłanych dokumentów aplikacyjnych, potencjalny pracownik zapraszany jest na rozmowę do siedziby Fundacji oraz jeśli jest taka obopólna wola, na dzień próbny. W ciągu tego dnia, oceniane jest, jak dana osoba radzi sobie z realizacją powierzonych, pierwszych zadań, oraz jak potrafi współpracować z innymi osobami. Jeśli kandydat przekonał nas po dniu próbnym, w kolejnych dniach rozpoczyna się jego próbny, płatny tydzień pracy. Po danym tygodniu, pracodawca oraz pracownik podejmują decyzję o zakończeniu bądź kontynuowaniu współpracy.

Pracownik zapoznając się z całym zespołem, ma okazję poznać specyfikę, kulturę oraz system organizacji pracy w Fundacji. Każdemu pracownikowi na początku jego pracy zostaje przydzielona osoba, która będzie odpowiedzialna za powierzanie zadań – dlatego też każdy może liczyć na indywidualną pomoc i opiekę. Wszystkie realizowane zadania, są starannie omawiane, aby wszystko było zrozumiałe i przejrzyste.

Szerzej o procesie rekrutacyjnym w zakładce “Rekrutacja”.

Staż ma na celu nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Staż to doświadczenie zawodowe, w ramach którego można zdobyć nowe umiejętności, sprawdzić i wprowadzić w życie wiedzę zdobytą na studiach i nawiązać kontakty. Przynosi on wiele korzyści poza materialnymi,takie jak: satysfakcja, rozwój osobisty, podniesienie kwalifikacji zawodowych, podwyższenie samooceny, uznanie ze strony innych, zyskanie przyjaciół, zdobywanie wiedzy.

Stażysta zapraszany jest na rozmowę do siedziby Fundacji oraz jeśli jest taka obopólna wola, na dzień próbny. W ciągu tego dnia oceniane jest, jak dana osoba radzi sobie z realizacją powierzonych, pierwszych zadań, oraz jak potrafi współpracować z innymi osobami. Jeśli kandydat przekonał nas po dniu próbnym, w kolejnych dniach rozpoczyna się jego pierwszy płatny tydzień stażu.

Odbywany staż jest płatny, umowa zaś jest podpisywana na okres ustalony między Fundacją, a stażystą jednak nie krócej niż 3 miesiące, a nie dłużej niż 6 lub 12 miesięcy. Stażysta zapoznając się z całym zespołem, ma okazję poznać specyfikę, kulturę oraz system organizacji pracy w Fundacji. Każdemu stażyście zostaje przydzielona osoba, która będzie odpowiedzialna za powierzanie zadań – dlatego też każdy może liczyć na indywidualną pomoc i opiekę. Wszystkie realizowane zadania, są starannie omawiane, aby wszystko było zrozumiałe i przejrzyste.

Stażysta ma swoje oddzielne stanowisko pracy, profesjonalne w pełni wyposażone narzędzia do pracy tak, aby mógł wdrażać się w swoje obowiązki. Stażysta ma możliwość: brania udziału w interesujących konferencjach przeprowadzanych na terenie Białegostoku i całej Polski, uczestniczenia i pomocy  w udziale  Fundacji w  Targach Ekonomii Społecznej.

Po zakończeniu stażu może uzyskać dokument zawierający informacje o: czasie trwania stażu i Fundacji, która ją realizowała, celach stażu i uzyskanych efektach kształcenia, wykonanych zadaniach.

Celem praktyk jest uzupełnienie wiedzy zdobywanej na studiach i przygotowanie do przyszłej pracy. Praktyka studencka to doświadczenie zawodowe, w ramach którego można zdobyć nowe umiejętności, sprawdzić i wprowadzić w życie wiedzę zdobytą na studiach i nawiązać kontakty. Praktyka przynosi wiele korzyści niematerialnych takich jak: satysfakcja, rozwój osobisty, podniesienie kwalifikacji zawodowych, podwyższenie samooceny, uznanie ze strony innych, zyskanie przyjaciół, zdobywanie wiedzy.

Praktykant zapraszany jest na rozmowę do siedziby Fundacji oraz jeśli jest taka obopólna wola, na  dzień próbny. W ciągu tego dnia, oceniane jest, jak dana osoba radzi sobie z realizacją powierzonych, pierwszych zadań, oraz jak potrafi współpracować z innymi osobami. Jeśli kandydat  przekonał nas  po dniu próbnym, w kolejnych dniach rozpoczyna się jego pierwszy dzień pracy.

Praktyki odbywane są bezpłatne na okres ustalony między Fundacją a praktykantem jednak nie krócej niż 3 miesiące. Z uwagi na unikatową i wysoce ekspercką wiedzę, okres ten podyktowany jest dobrem praktykanta tak, aby stopniowo zwiększał swoje kwalifikacje. Praktykant zapoznając się z całym zespołem, ma okazję poznać specyfikę,  kulturę oraz system organizacji pracy w Fundacji. Każdemu praktykantowi zostaje przydzielona osoba, która będzie odpowiedzialna za powierzanie zadań – dlatego też każdy może liczyć na indywidualną pomoc i opiekę. Wszystkie realizowane przez praktykantów zadania, są starannie omawiane,  aby wszystko było zrozumiałe.

Praktykant ma swoje oddzielne stanowisko pracy, profesjonalne w pełni wyposażone narzędzia do pracy tak, aby mógł wdrażać się w swoje obowiązki. Nowym pracownikom  organizowane są również szkolenia, przeprowadzane przez ekspertów Fundacji. Praktykant ma możliwość: brania udziału w interesujących konferencjach przeprowadzanych na terenie Białegostoku i całej Polski, uczestniczenia i pomocy  w udziale  Fundacji w  Targach Ekonomii Społecznej.

Po zakończeniu praktyki, praktykant może uzyskać dokument zawierający informacje o: czasie trwania praktyki i Fundacji, która ją realizowała, celach praktyki i uzyskanych efektach kształcenia, wykonanych zadaniach w trakcie trwania praktyki.

Wolontariat będący bezpłatną, dobrowolną, świadomą praca na rzecz innych, która wykracza poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie, przynosi liczne korzyści niematerialne. Satysfakcja, rozwój osobisty, podniesienie kwalifikacji zawodowych, podwyższenie samooceny, uznanie ze strony innych, zyskanie przyjaciół, zdobywanie wiedzy, a także nowych umiejętności, to tylko niektóre z licznych zalet jakie niesie za sobą wolontariat. Niejednokrotnie zwiększa on szanse zatrudnienia, a także szanse na lepszą pozycję na rynku pracy.

Z każdym wolontariuszem, podpisywana jest umowa na okres ustalony między Fundacją a wolontariuszem, określająca warunki wzajemnej współpracy. Wolontariusz, otrzyma możliwość zaprezentowania pomysłu na swoją działalność w Fundacji, ponadto będzie współtwórcą zajęć ważnych i rozwijających, które poszerzą praktyczne i doceniane doświadczenie na rynku pracy.

Wolontariusz po zapoznaniu się z całym zespołem, będzie miał okazję poznać specyfikę, kulturę oraz system organizacji pracy w Fundacji. Każdemu wolontariuszowi zostanie przydzielona osoba, która będzie odpowiedzialna za powierzanie zadań – dlatego też każdy może liczyć na indywidualną pomoc i opiekę. Wszystkie realizowane zadania, są starannie omawiane, aby wszystko było zrozumiałe i przejrzyste.

Wolontariusz otrzyma oddzielne stanowisko pracy, profesjonalne w pełni wyposażone narzędzia do pracy tak, aby mógł wdrażać się w swoje obowiązki. Nowym pracownikom  organizowane są również szkolenia, przeprowadzane przez ekspertów Fundacji. Wolontariusz ma możliwość: brania udziału w interesujących konferencjach przeprowadzanych na terenie Białegostoku i całej Polski, uczestniczenia i pomocy  w udziale  Fundacji w  Targach Ekonomii Społecznej.

Po zakończeniu wolontariatu, wolontariusz może uzyskać dokument zawierający informacje o: czasie trwania wolontariatu i Fundacji, która go realizowała, celach wolontariatu i uzyskanych efektach kształcenia oraz o wykonanych zadaniach.

Jeśli zainteresowała Cię nasza organizacja. Chciałbyś rozwijać się i zdobywać nową wiedzę w organizacji pozarządowej. Czujesz, że pasujesz do profilu naszej Fundacji. Masz do zaoferowania co, czym możesz się z nami podzielić. Przyślij do nas swoją aplikację.

Opisz swoje doświadczenie, wykształcenie i umiejętności. Dzięki temu będziemy mogli dopasować Twoje kwalifikacje do potencjalnego miejsca pracy. Pamiętaj, aby dołączyć doświadczenie o zgodzie na przetwarzanie dane osobowe: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Etap 1 Analiza dokumentów aplikacyjnych

Nadesłane dokumenty zostaną przeanalizowane przez naszego Rekrutera. Będzie on, przede wszystkim, zwracał uwagę na to, czy Twoje kwalifikacje odpowiadają profilowi naszej organizacji, jej bieżących potrzeb i oczekiwań. Po selekcji wybrane osoby zostaną zaproszone do etapu 2 rekrutacji, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna. Natomiast Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do kolejnego etapu zostaną o tym poinformowani drogą mailową lub telefonicznie. Będą oni mogli w każdej chwili  skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się dlaczego ich aplikacja została odrzucona.

Etap 2 Rozmowa kwalifikacyjna

Zależy nam, aby dowiedzieć się dlaczego wybrałeś właśnie nas. Jest to czas kiedy chcemy poznać Ciebie, Twoje mocne strony, predyspozycje, umiejętności oraz kompetencje. Podczas takiego spotkania będziesz miał możliwość przedstawienia swoich motywacji, oczekiwań, planów na przyszłość oraz celów zawodowych. Jest to także moment dla Ciebie, aby dowiedzieć się więcej o Fundacji. Pamiętaj, że możesz zadawać pytania, ponieważ rozmowa rekrutacyjna to dialog, wzajemna wymiana informacji.

Etap 3 Dzień próbny/Pomysł na siebie

Osoby, które pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone do kolejnego etapu. Ma on dwa warianty, które są dobierane w zależności od profilu kandydata: Dzień Próbny lub Pomysł na siebie.

Wariant I – Dzień Próbny

Sprawdzamy umiejętność radzenia sobie Kandydata w sytuacjach zbliżonych do przyszłych warunków pracy. Taki dzień pozwoli Ci na zapoznanie się ze specyfiką pracy  w naszej organizacji i dowiedzieć się czy taki charakter pracy będzie Ci  odpowiadał.

Wariant II – Pomysł na siebie

W ramach tego wariantu, Kandydat zostanie poproszony o napisanie “Pomysłu na siebie” który najłatwiej porównać do biznesplanu, w którym zawrze informacje na temat tego, jak widzi swoją pracę w Fundacji, jakie zamierza wnieść wartości i kompetencje które ją wzmocnią.

Etap 4 – Tydzień Próbny

Po pozytywnym zakończeniu poprzedzającego etapu – kandydat, przez kolejny tydzień wdraża się w pracę Fundacji, poprzez wykonywanie obowiązków konkretnie przypisanych do danego stanowiska. Podczas tego tygodnia, ma on szansę rozeznać, czy dana specyfika pracy odpowiada jego oczekiwaniom, a ponadto pracodawca ma okazję sprawdzić funkcjonowanie pracownika na danym stanowisku oraz zweryfikować jego dopasowanie do danego środowiska pracy. Jest to tydzień płatny – bez względu wynik danej współpracy.

Etap 5 Informacja zwrotna i decyzja o zatrudnieniu

W ostatnim etapie uzyskasz informacją zwrotną dotyczącą procesu rekrutacyjnego. Wybranym Kandydatom zostanie przedstawiona oferta pracy zawierająca szczegóły wynagrodzenia, świadczenia i warunki zatrudnienia. Zostaniesz ponownie zaproszony do naszego biura, gdzie będziesz mógł zapoznać się ze wszystkimi szczegółami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania dotyczące oferty i innych kwestii związanych z administracją. Pozostałym Kandydatom zaproszonym na spotkanie podziękujemy za udział w procesie rekrutacji.

WYKORZYSTAJ SZANSĘ!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: Biznesem Odpowiedzialnym Społecznie, szkoleniami, coachingiem, rekrutacją oraz headhuntingiem, do wysyłania CV i listów motywacyjnych mailowo na adres: biuro@bosfundacja.pl, bądź osobiście do siedziby naszej Fundacji przy ul. Celowniczej 27 w Białymstoku.