Harmonogram Szkoły Trenerów, której uruchomienie planujemy w marcu, przedstawia się następująco:

I. Temat: Trening interpersonalny (45h), Termin: 4-8 marzec 2016, Trener: Dariusz Majak

II. Temat: Dynamika procesów grupowych (16h), Termin: 19-20 marzec 2016, Trener: Dariusz Majak

III. Temat: Identyfikacja i diagnoza potrzeb szkoleniowych (16h), Termin: 23-24 kwiecień 2016, Trener: Katarzyna Gorzędowska

IV. Temat: Projektowanie i prowadzenie modułów szkoleniowych cz.1 (16h), Termin: 21-22 maj 2016, Trener: Katarzyna Gorzędkowska

V. Temat: Projektowanie i prowadzenie modułów szkoleniowych cz.2 (16h), Termin: 24-26 czerwiec 2016, Trener: Monika Bełdowska

VI. Temat: Coaching w pracy trenera (27h), Termin: 23-25 wrzesień 2016, Trener: Agnieszka Zarzycka

VII. Temat: Ciało i głos w pracy trenera - wystąpienia publiczne (16h), Termin: 22-23 październik 2016, Trener: Maciej Robakiewicz

VIII. Temat: Wizerunek i budowanie marki trenera (16h), Termin: 12-13 listopad 2016, Trener: Konrad Wilk

IX. Temat: Trening zadaniowy - przeprowadzenie własnego warsztatu pod superwizją (16h), Termin: 26-27 listopad, Trener: Agnieszka Zarzycka

X. Temat: Wyzwania w pracy trenera. Sytuacje trudne, problemy etyczne. Podsumowanie szkoły (16h), Termin: 10-11 grudzień 2016, Trener: Vesna Lorenc

Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie informuje, że w roku 2021 uzyskała subwencję finansową w ramach programu "TARCZA FINANSOWA 2.0 POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM".

Podmiotem udzielającym wsparcia był Polski Fundusz Rozwoju.