Kongres Inicjatyw Pozarządowych

W dniu 12.11.2017 mieliśmy okazję uczestniczyć  w I Kongresie Inicjatyw Pozarządowych w ramach, którego odbyły się cztery panele dyskusyjne.  Tematyka przewodnia paneli dotyczyła organizacji społecznych w porządku wspólnot, państwa i samorządów oraz finansowania NGO.

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowcy oraz przedstawiciele NGO. Omawiając również temat komunikacji pomiędzy tymi grupami. Poruszona została również kwestia Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych, powołanej w 2017 roku. Która ma na celu budowanie zaplecza eksperckiego, poprawiania wizerunku NGO w społeczeństwie oraz propagowanie wspierania finansowego NGO w społeczeństwie.

konfederacjaipr.pl