W Fundacji BOS specjalizujemy się w opracowywaniu kompleksowych szkoleń i usług rozwojowych, które są dostosowane do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku.

W ciągu ostatnich trzech lat zrealizowaliśmy ponad 200 usług szkoleniowych i rozwojowych, które obejmowały szeroki zakres tematów i branż. 

Umiejętności Interpersonalne: zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem i inne kompetencje miękkie.

Zarządzanie, Sprzedaż, Obsługa Klienta, Marketing: szkolenia z zakresu zarządzania, sprzedaży, obsługi klienta oraz marketingu internetowego i tradycyjnego.

Umiejętności Finansowe: kursy i doradztwo z zakresu finansów, ukierunkowane na praktyczne wykorzystanie wiedzy w biznesie.

Specjalistyczne Kompetencje Techniczne: kursy takie jak medycyna nurkowa i hiperbaryczna, projektowanie systemów fotowoltaicznych, kosztorysowanie robót budowlanych.

Żywienie i Dietetyka: szkolenia z zakresu żywienia w sporcie, rekreacji, odnowie biologicznej, żywienia osób starszych, bezpieczeństwa żywności.

Języki Obce: kursy językowe, w tym Business English, dostosowane do potrzeb firm i instytucji.

W ramach naszej działalności w ostatnich 3 latach przeprowadziliśmy ponad 90 usług rozwojowych - doradztw, dzięki którym uczestnicy podnieśli swoje kompetencje w zakresie przygotowywania m.in:

Przygotowywanie Planów Rozwojowych: opracowanie planów rozwojowych mikroprzedsiębiorstwa i strategii wzrostu.

Zgodność z RODO: doradztwo w zakresie przestrzegania ustawy RODO i implementacji odpowiednich procedur.

Strategia Komunikacji i Motywacji: tworzenie strategii komunikacji wewnętrznej oraz systemów motywacyjnych dla pracowników.

Optymalizacja i Organizacja Firmy: doradztwo w zakresie optymalizacji procesów biznesowych i organizacji firmy.

Rozwój Zawodowy i Ścieżki Kariery: wsparcie w projektowaniu indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego.

Innowacyjne Rozwiązania: opracowanie i implementacja innowacyjnych systemów, jak GENCO 4.0 dla optymalizacji zużycia energii.

Kodeks Etyczny i Polityki Posprzedażowe: wprowadzenie kodeksów etycznych i polityk posprzedażowych w organizacjach.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Akces Andrzej Sural:
Doradztwo w zakresie rozwoju mikroprzedsiębiorstwa.

FU BHP Bezpieczeństwo Józef Danielewicz:
Wdrożenie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Oxybaria Agnieszka Kicińska:
Szkolenie z obsługi komór hiperbarycznych.

Spółdzielnia Socjalna Jachtdruk:
Kurs wprowadzający do prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa usługowego.

Pikar Dariusz Pruszyński:
Szkolenie z Business English.

Wynajmer:
Wprowadzenie do wymagań normy ISO 9001:2015.

Batubata Bartosz Zabielski:
Projektowanie systemów fotowoltaicznych.

Grzegorz Lewonowski:
Szkolenie z kosztorysowania robót budowlanych.

Xerkam Janusz Kamiński:
Techniki zwiększające efektywne wykorzystanie czasu pracy.

Citron Group Sp. z o.o. Sp. K.:
Warsztaty z zakresu obsługi klienta.

  • Certyfikaty Agencji Zatrudnienia
  • Certyfikat SUS 2.0
  • Członkostwo w Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
  • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Nasza oferta szkoleniowa jest skonstruowana tak, aby dostarczać wartość dodaną i realne umiejętności, które są bezpośrednio stosowalne w praktyce biznesowej. Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem, aby dowiedzieć się o aktualnie prowadzonych szkoleniach.