Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie

ul. Celownicza 27
15-394 Białystok

telefon: +48 85 307 05 88
e-mail: biuro@bosfundacja.pl

Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie, z siedzibą w Białymstoku, ul. Celownicza 27,
NIP: 9662096067, REGON: 360782251, KRS: 0000543618.
Nr rachunku bankowego: PL 38 1020 1332 0000 1102 0942 9608