W dniu 08.06.2018 r. w godzinach 10:14:00 Joanna Mackiewicz, pracownica Naszej Fundacji, wzięła udział w Konferencji pt. “Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce” zorganizowaną przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy w Ramach Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Promocji Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Podlaskim oraz Izbę Przemysłowo-Handlową w Białymstoku.

Spotkanie miało głównie na celu przedstawienie praktycznych aspektów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce, legalizacji pobytu oraz zabezpieczenia społecznego cudzoziemców. Udział w spotkaniu wzięli m.in. przedstawicieli pracodawców, publicznych służb zatrudnienia oraz agencji zatrudnienia.

Konferencję rozpoczęły się wystąpienia Pani Prof. dr hab. E. Guzik-Makaruk – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Prawa Uniwersytety w Białymstoku, Pani J. Mironowicz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz Pana W. Karczewskiego Prezesa Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku. Następnie Pan Prof. zw. dr hab. B. Cudowski .

wygłosił wykład wprowadzający pt. „Zatrudnianie cudzoziemców – bieżące wyzwania rynku pracy”. W kolejnym bloku programu Prof. Cudowski przedstawił prezentację w zakresie „Zatrudniania obywateli spoza Unii Europejskiej”. Swoje referaty wygłosiły Pani dr W. Witoszko i Pani dr K. Żywolewska. Następnie punktem dyskusji panelowej z udziałem przedstawicieli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku były „Praktyczne aspekty zatrudnienia cudzoziemców w województwie podlaskim”, moderowanej przez Pana sędziego dr T. Kałużnego.

Po przerwie zostały przedstawione dwa tematy: „Zabezpieczenie społeczne cudzoziemców” przez panią dr hab. D. Dzienisiuk Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz „Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce” przez pana dr T. Dybowskiego UwB.