W ramach konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), wyłoniono 24 pionierskie projekty w dziedzinie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Ta inicjatywa, realizowana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, jest dowodem na to, że innowacje mogą służyć równocześnie ekonomii i ochronie środowiska.

Wyróżnione projekty obejmują szeroki zakres działań, od efektywnego zarządzania zasobami po innowacyjne techniki recyklingu. Laureatom przyznano nagrody finansowe oraz wsparcie promocyjne, co ma na celu nie tylko nagrodzenie ich wysiłków, ale również zachęcenie innych do wdrażania zrównoważonych praktyk biznesowych.

Kluczowe aspekty wyróżnionych projektów to:

  • Zamknięcie pętli materiałowych: Wiele projektów koncentruje się na ponownym wykorzystaniu surowców i materiałów, co zmniejsza potrzebę korzystania z nowych zasobów.
  • Efektywność wykorzystania zasobów: Projekty demonstrują, jak za pomocą nowoczesnych technologii i innowacyjnych podejść można zmniejszyć marnotrawstwo surowców.
  • Promowanie recyklingu: Inicjatywy pokazują nowe sposoby na przetwarzanie odpadów, co przyczynia się do zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko.
  • Współpraca międzysektorowa: Niektóre z projektów podkreślają znaczenie partnerstw między różnymi branżami, co jest kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom, Polska staje się liderem w zakresie GOZ, demonstrując, że zrównoważony rozwój i innowacje mogą współistnieć. 

Więcej informacji o laureatach konkursu i nagrodzonych rozwiązaniach można znaleźć na stronie PARP