W dniu 05.04.2016 r. przedstawicielka naszej organizacji – Paulina Malinowska, wzięła udział w seminarium pt. „Rozwój przedsiębiorczości – aspekty finansowe”, którego głównym inicjatorem oraz organizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Spotkanie rozpoczynało cykl seminariów i konsultacji zaplanowanych do realizacji w ramach Europejskich Dni Pracodawcy, na terenie województwa podlaskiego.

Podczas spotkania, przedstawiciele lokalnych instytucji (Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich) oraz organizacji (Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego) w telegraficznym skrócie przekazali informacje nt. możliwości uzyskania zewnętrznego finansowania, którego celem jest rozwój przedsiębiorstw, głównie pod kątem zwiększania ich potencjału zatrudnieniowego. Pokrótce omówione zostały  więc źródła finansowe na rzecz wsparcia przedsiębiorców, dostępne w ramach krajowych programów i inicjatyw (PUP); zaplanowane w najbliższym czasie nabory wniosków o dofinansowanie oraz zasady aplikowania o środki, dostępne w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 (GPI). Co więcej, wskazano (PFRR) na możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego, w postaci niskooprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców. Dodatkowo przedstawiciel Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, w którym odbywało się seminarium, zasady realizacji oraz funkcjonowania Platformy Startowej „Hub of Talents”, która skierowana jest do osób/firm chcących wprowadzić na rynek stworzone przez siebie innowacyjne produkty lub usługi.

Z punktu widzenia Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie, tematyka zaplanowana na kilkugodzinne seminarium, była zdecydowanie zbyt obszerna, co spowodowało uczucie niedosytu informacji oraz potraktowania istotnych tematów po macoszemu. Dlatego też w celu pozyskania bardziej szczegółowych informacji nt. poszczególnych instrumentów finansowych, bądź dostępnego dla przedsiębiorców wsparcia merytorycznego, wskazany jest mimo wszystko indywidualny kontakt z doświadczonymi w tym zakresie doradcami z w/w urzędów, czy też z organizacjami pozarządowymi, których celem wiodącym jest właśnie zapewnienie wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców.