W dniu 3-4 października 2018 r. w Białymstoku w Operze i Filharmonii Podlaskiej Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku przy ul. Odeskiej 1 odbył się V Wschodni Kongres Gospodarczy, w którym reprezentował fundację Prezes Zarządu – Mariusz Malinowski.
Była to największe wydarzenie o gospodarce Polski Wschodniej, któremu przewodziło hasło „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem”, które wyznaczyło kierunek dyskusji biznesmenów, liderów życia gospodarczego, polityków z regionu, kraju i Europy, inwestorów, finansistów, samorządowców, ekspertów, naukowców i dziennikarzy.


W Kongresie wzięło udział ponad 1000 uczestników, 200 prelegentów, 700 uczniów i studentów oraz odbyło się 30 debat na których zostały poruszone między innymi takie zagadnienia jak: Polska Wschodnia 4.0 albo kierunek – przyszłość, Polityka spójności po 2020 roku – perspektywa dla Polski Wschodniej, Nowa gospodarka a Regionalne Strategie Innowacji – wyzwania i szanse, Biznes na drodze ku dojrzałości, Inwestycje, Finansowanie rozwoju Polski Wschodniej, Europejski Bank Rady Europy, EBOR), Energia dla rozwoju – potencjał i bezpieczeństwo Polski Wschodniej, Budownictwo i przemysł drzewny.


Wydarzenie to miało na celu promocję wiedzy o gospodarce oraz przedsiębiorczości.