Firma AWAS – SERWIS jest firmą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarki odpadami i ich utylizacji. Firma powstała w 1997 roku i działa na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym. Warto podkreślić, że spółka AWAS-Serwis jest przedsiębiorstwem wdrażającym nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w branży gospodarki odpadami. Utworzony na początku marca plan rozwoju uwzględniał zasady biznesu odpowiedzialnego społecznie. W wyniku jego powstania wprowadzono produkt o nazwie System motywacyjny.