Hotel Knieja jest kompleksem świadczącym szeroki zakres usług wypoczynkowo-rekreacyjnych. W ramach działalności firmy, właściciele prowadzą sezonowy ośrodek wypoczynkowy Pod Sosną stanowiący dodatkową działalność Hotelu ***Knieja Spa&Wellness z Rehabilitacją Uzdrowiskową w Supraślu, które jest kluczowym podmiotem działalności przedsiębiorstwa. Aby przyczynić się do polepszenia standardów w Hotelu, wprowadzono kolejny produkt wypracowany przez zespół Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie w postaci Standardów komunikacji wewnętrznej.