W dniu 11.01.2016 r. odbyło się w Białymstoku spotkanie informacyjne dotyczące przede wszystkim korzyści z wdrażania strategii CSR w przedsiębiorstwach, a także przykładowych działań, narzędzi oraz projektów realizowanych w ramach Projektu: “Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. W spotkaniu wziął udział Prezes Fundacji BOS Pan Mariusz Malinowski. Celem spotkania przeprowadzonego przez Pana Łukasza Makucha, Prezesa Zarządu firmy The Sustainers Sp. z o.o. było przede wszystkim przedstawienie założeń projektu, którego Instytucją Realizującą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przedstawienie jego uczestnikom korzyści i dobrych praktyk wynikających z wdrożenia strategii CSR w firmach. Wydarzenie umożliwiło również uczestnikom wymianę spostrzeżeń oraz pomysłów na wdrożenie różnego rodzaju działań i projektów w przedsiębiorstwach. Było to również jedno ze spotkań wspierających przedsiębiorców merytorycznie oraz koncepcyjnie, w przygotowaniach do udziału w III naborze wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w projekcie „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, który został rozpoczęty w dniu 11.01.2016 r. i trwał do 08.02.2016 r. do godz. 16.30.