W dniu 9 grudnia 2015 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, przy ulicy Wyszyńskiego 1, odbyło się spotkanie informacyjne na temat konkursu dotacyjnego Województwa Podlaskiego  w sferze ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych. Fundację Biznes Odpowiedzialny Społecznie na spotkaniu reprezentował Prezes Fundacji Pan Mariusz Malinowski. Wydarzenie poświęcone było przede wszystkim omówieniu zasad i kryteriów merytorycznych, dotyczących aplikacji w konkursie, a znaczna jego część poświęcona została prezentacji elektronicznego systemu aplikacji w konkursach dotacyjnych Województwa Podlaskiego – WITKAC.pl. Uczestnikom stworzono również przestrzeń do dyskusji oraz formułowania wolnych wniosków.

W ocenie Fundacji BOS, spotkania w tym charakterze mają nie tylko znaczącą wartość merytoryczną, stanowiącą podstawę do dalszych odpowiedzialnych działań, ale przede wszystkim umożliwiają wymianę doświadczeń różnych organizacji i instytucji.