Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie przeszła pozytywną weryfikację jako organizacja społeczna i została uczestnikiem programu Technologie.org.pl, który daje dostęp do korzystania z produktów partnerów TechSoup na bardzo korzystnych warunkach cenowych. Partnerami programu są między innymi firmy Microsoft, Adobe czy Symantec.   

Technologie.org.pl to program TechSoup dający możliwość skorzystania z oferty nowoczesnego oprogramowania i sprzętu komputerowego w przystępnej cenie. Mogą do niego przystąpić polskie organizacje pozarządowe, w tym fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, muzea publiczne, ochotnicze straże pożarne, organizacje harcerskie, koła gospodyń wiejskich czy uniwersytety III wieku. Partnerami programu są takie firmy jak Microsoft, Adobe, Symantec, Box, Autodesk, Bitdefender, LeftHand, Cisko, EVK. Specjalnymi bezpłatnymi usługami dla NGO jest Google, Office365 i Azure.

Za proces kwalifikacji Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie do programu Technologie.org.pl odpowiadała Katarzyna Kisiel, Doradca Biznesowy, członek zespołu Fundacji. W procesie rejestracji do programu należało przedstawić rodzaj wykonywanej działalności oraz opisać misję organizacji. Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie pozytywnie przeszła proces kwalifikacji do programu i już korzysta z technologii oferowanych przez TechSoup oraz planuje aktywnie wykorzystywać kolejne możliwości, jakie daje uczestnictwo w programie. Dzięki temu Fundacja BOS może zainwestować powstałe oszczędności na realizację swojej misji, jaką jest zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, poprawa stanu środowiska, zwiększenie zadowolenia społecznego, a także rozwiązywanie problemów społecznych.