SUS 2.0 – Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych. SUS 2.0 jest rozwinięciem standardu SUS, który od roku 2011 zastosowany był w ponad 200 firmach.

Certyfikat określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług, wyznacza standardy zarządzania firmami oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług.

Certyfikat SUS 2.0 spełnia wymagania systemu zapewnienia jakości dla firm szkoleniowo-rozwojowych, które są zainteresowane wpisem do Bazy Usług Rozwojowych (BUS) prowadzonej przez Polską Agencję Usług Rozwojowych (PARP) i świadczeniem usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych (żródło: www.sus.pifs.org.pl).

Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie przeszła audyt przeprowadzony przez profesjonalną niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – Decra Certification Sp. z o.o., w wyniku czego otrzymała Certyfikat SUS 2.0.