Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie wspólnie z Uniwersytetem w Białymstoku, w dniu 23.10.2015 r. zorganizowała spotkanie studentów z przedsiębiorcami. Tematem spotkania była Corporate Social Responsibility (CSR). Była to impreza towarzysząca Targom Pracy Uniwersytetu w Białymstoku, które odbyły się na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Spotkanie poprowadziła reprezentująca Fundację Biznes Odpowiedzialny Społecznie dr Elżbieta Sulima. W toczącej się konwersacji, głos zabrał Wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej Jan Borawski, Prezes Podlaskiego Związku Pracodawców Wojciech Winogrodzki, Prezes Fundacji BOS Mariusz Malinowski oraz studenci WEiZ. Z dyskusji można było wyciągnąć wnioski, że CSR to koncepcja porządkująca relacje zachodzące między biznesem a społeczeństwem. Jest to koncepcja społecznej odpowiedzialności, która pozwala spojrzeć na prowadzenie działalności gospodarczej z szerokiej perspektywy, z poszanowaniem interesów każdego, z podmiotów w otoczeniu biznesu. Przy realizowaniu swojego celu ekonomicznego przedsiębiorstwa mogą w sposób świadomy zarządzać swoimi wpływami społecznymi i środowiskowymi, biorąc odpowiedzialność za swoje decyzje. CSR ma szanse stać się standardem w Polsce w celu zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw, postępu społecznego i ochrony środowiska.