Staż ma na celu nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Staż to doświadczenie zawodowe, w ramach którego można zdobyć nowe umiejętności, sprawdzić i wprowadzić w życie wiedzę zdobytą na studiach i nawiązać kontakty. Przynosi on wiele korzyści poza materialnymi,takie jak: satysfakcja, rozwój osobisty, podniesienie kwalifikacji zawodowych, podwyższenie samooceny, uznanie ze strony innych, zyskanie przyjaciół, zdobywanie wiedzy.

Stażysta zapraszany jest na rozmowę do siedziby Fundacji oraz jeśli jest taka obopólna wola, na dzień próbny. W ciągu tego dnia oceniane jest, jak dana osoba radzi sobie z realizacją powierzonych, pierwszych zadań, oraz jak potrafi współpracować z innymi osobami. Jeśli kandydat przekonał nas po dniu próbnym, w kolejnych dniach rozpoczyna się jego pierwszy płatny tydzień stażu.

Odbywany staż jest płatny, umowa zaś jest podpisywana na okres ustalony między Fundacją, a stażystą jednak nie krócej niż 3 miesiące, a nie dłużej niż 6 lub 12 miesięcy. Stażysta zapoznając się z całym zespołem, ma okazję poznać specyfikę, kulturę oraz system organizacji pracy w Fundacji. Każdemu stażyście zostaje przydzielona osoba, która będzie odpowiedzialna za powierzanie zadań – dlatego też każdy może liczyć na indywidualną pomoc i opiekę. Wszystkie realizowane zadania, są starannie omawiane, aby wszystko było zrozumiałe i przejrzyste.

Stażysta ma swoje oddzielne stanowisko pracy, profesjonalne w pełni wyposażone narzędzia do pracy tak, aby mógł wdrażać się w swoje obowiązki. Stażysta ma możliwość: brania udziału w interesujących konferencjach przeprowadzanych na terenie Białegostoku i całej Polski, uczestniczenia i pomocy  w udziale  Fundacji w  Targach Ekonomii Społecznej.

Po zakończeniu stażu może uzyskać dokument zawierający informacje o: czasie trwania stażu i Fundacji, która ją realizowała, celach stażu i uzyskanych efektach kształcenia, wykonanych zadaniach.