Celem praktyk jest uzupełnienie wiedzy zdobywanej na studiach i przygotowanie do przyszłej pracy. Praktyka studencka to doświadczenie zawodowe, w ramach którego można zdobyć nowe umiejętności, sprawdzić i wprowadzić w życie wiedzę zdobytą na studiach i nawiązać kontakty. Praktyka przynosi wiele korzyści niematerialnych takich jak: satysfakcja, rozwój osobisty, podniesienie kwalifikacji zawodowych, podwyższenie samooceny, uznanie ze strony innych, zyskanie przyjaciół, zdobywanie wiedzy.

Praktykant zapraszany jest na rozmowę do siedziby Fundacji oraz jeśli jest taka obopólna wola, na  dzień próbny. W ciągu tego dnia, oceniane jest, jak dana osoba radzi sobie z realizacją powierzonych, pierwszych zadań, oraz jak potrafi współpracować z innymi osobami. Jeśli kandydat  przekonał nas  po dniu próbnym, w kolejnych dniach rozpoczyna się jego pierwszy dzień pracy.

Praktyki odbywane są bezpłatne na okres ustalony między Fundacją a praktykantem jednak nie krócej niż 3 miesiące. Z uwagi na unikatową i wysoce ekspercką wiedzę, okres ten podyktowany jest dobrem praktykanta tak, aby stopniowo zwiększał swoje kwalifikacje. Praktykant zapoznając się z całym zespołem, ma okazję poznać specyfikę,  kulturę oraz system organizacji pracy w Fundacji. Każdemu praktykantowi zostaje przydzielona osoba, która będzie odpowiedzialna za powierzanie zadań – dlatego też każdy może liczyć na indywidualną pomoc i opiekę. Wszystkie realizowane przez praktykantów zadania, są starannie omawiane,  aby wszystko było zrozumiałe.

Praktykant ma swoje oddzielne stanowisko pracy, profesjonalne w pełni wyposażone narzędzia do pracy tak, aby mógł wdrażać się w swoje obowiązki. Nowym pracownikom  organizowane są również szkolenia, przeprowadzane przez ekspertów Fundacji. Praktykant ma możliwość: brania udziału w interesujących konferencjach przeprowadzanych na terenie Białegostoku i całej Polski, uczestniczenia i pomocy  w udziale  Fundacji w  Targach Ekonomii Społecznej.

Po zakończeniu praktyki, praktykant może uzyskać dokument zawierający informacje o: czasie trwania praktyki i Fundacji, która ją realizowała, celach praktyki i uzyskanych efektach kształcenia, wykonanych zadaniach w trakcie trwania praktyki.