Stały rozwój kwalifikacji oraz kompetencji docenianych na rynku pracy, praca w przyjaznej, twórczej atmosferze, indywidualne podejście do formy współpracy, czerpanie wiedzy od pasjonatów, umiejętność pracy zespołowej opartej na szacunku i wzajemnej pomocy, wdrożenie do pracy w organizacji pozarządowej, adekwatne wynagrodzenie do uzyskanych efektów – to tylko niektóre zalety pracy w naszej Fundacji.

Po wstępnej akceptacji nadesłanych dokumentów aplikacyjnych, potencjalny pracownik zapraszany jest na rozmowę do siedziby Fundacji oraz jeśli jest taka obopólna wola, na dzień próbny. W ciągu tego dnia, oceniane jest, jak dana osoba radzi sobie z realizacją powierzonych, pierwszych zadań, oraz jak potrafi współpracować z innymi osobami. Jeśli kandydat przekonał nas po dniu próbnym, w kolejnych dniach rozpoczyna się jego próbny, płatny tydzień pracy. Po danym tygodniu, pracodawca oraz pracownik podejmują decyzję o zakończeniu bądź kontynuowaniu współpracy.

Pracownik zapoznając się z całym zespołem, ma okazję poznać specyfikę, kulturę oraz system organizacji pracy w Fundacji. Każdemu pracownikowi na początku jego pracy zostaje przydzielona osoba, która będzie odpowiedzialna za powierzanie zadań – dlatego też każdy może liczyć na indywidualną pomoc i opiekę. Wszystkie realizowane zadania, są starannie omawiane, aby wszystko było zrozumiałe i przejrzyste.

Szerzej o procesie rekrutacyjnym w zakładce “Rekrutacja”.