Jeśli zainteresowała Cię nasza organizacja. Chciałbyś rozwijać się i zdobywać nową wiedzę w organizacji pozarządowej. Czujesz, że pasujesz do profilu naszej Fundacji. Masz do zaoferowania co, czym możesz się z nami podzielić. Przyślij do nas swoją aplikację.

Opisz swoje doświadczenie, wykształcenie i umiejętności. Dzięki temu będziemy mogli dopasować Twoje kwalifikacje do potencjalnego miejsca pracy. Pamiętaj, aby dołączyć doświadczenie o zgodzie na przetwarzanie dane osobowe: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami”.

Etap 1 Analiza dokumentów aplikacyjnych

Nadesłane dokumenty zostaną przeanalizowane przez naszego Rekrutera. Będzie on, przede wszystkim, zwracał uwagę na to, czy Twoje kwalifikacje odpowiadają profilowi naszej organizacji, jej bieżących potrzeb i oczekiwań. Po selekcji wybrane osoby zostaną zaproszone do etapu 2 rekrutacji, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna. Natomiast Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do kolejnego etapu zostaną o tym poinformowani drogą mailową lub telefonicznie. Będą oni mogli w każdej chwili  skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się dlaczego ich aplikacja została odrzucona.

Etap 2 Rozmowa kwalifikacyjna

Zależy nam, aby dowiedzieć się dlaczego wybrałeś właśnie nas. Jest to czas kiedy chcemy poznać Ciebie, Twoje mocne strony, predyspozycje, umiejętności oraz kompetencje. Podczas takiego spotkania będziesz miał możliwość przedstawienia swoich motywacji, oczekiwań, planów na przyszłość oraz celów zawodowych. Jest to także moment dla Ciebie, aby dowiedzieć się więcej o Fundacji. Pamiętaj, że możesz zadawać pytania, ponieważ rozmowa rekrutacyjna to dialog, wzajemna wymiana informacji.

Etap 3 Dzień próbny/Pomysł na siebie

Osoby, które pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone do kolejnego etapu. Ma on dwa warianty, które są dobierane w zależności od profilu kandydata: Dzień Próbny lub Pomysł na siebie.

Wariant I – Dzień Próbny

Sprawdzamy umiejętność radzenia sobie Kandydata w sytuacjach zbliżonych do przyszłych warunków pracy. Taki dzień pozwoli Ci na zapoznanie się ze specyfiką pracy  w naszej organizacji i dowiedzieć się czy taki charakter pracy będzie Ci  odpowiadał.

Wariant II – Pomysł na siebie

W ramach tego wariantu, Kandydat zostanie poproszony o napisanie “Pomysłu na siebie” który najłatwiej porównać do biznesplanu, w którym zawrze informacje na temat tego, jak widzi swoją pracę w Fundacji, jakie zamierza wnieść wartości i kompetencje które ją wzmocnią.

Etap 4 – Tydzień Próbny

Po pozytywnym zakończeniu poprzedzającego etapu – kandydat, przez kolejny tydzień wdraża się w pracę Fundacji, poprzez wykonywanie obowiązków konkretnie przypisanych do danego stanowiska. Podczas tego tygodnia, ma on szansę rozeznać, czy dana specyfika pracy odpowiada jego oczekiwaniom, a ponadto pracodawca ma okazję sprawdzić funkcjonowanie pracownika na danym stanowisku oraz zweryfikować jego dopasowanie do danego środowiska pracy. Jest to tydzień płatny – bez względu wynik danej współpracy.

Etap 5 Informacja zwrotna i decyzja o zatrudnieniu

W ostatnim etapie uzyskasz informacją zwrotną dotyczącą procesu rekrutacyjnego. Wybranym Kandydatom zostanie przedstawiona oferta pracy zawierająca szczegóły wynagrodzenia, świadczenia i warunki zatrudnienia. Zostaniesz ponownie zaproszony do naszego biura, gdzie będziesz mógł zapoznać się ze wszystkimi szczegółami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania dotyczące oferty i innych kwestii związanych z administracją. Pozostałym Kandydatom zaproszonym na spotkanie podziękujemy za udział w procesie rekrutacji.