Wolontariat będący bezpłatną, dobrowolną, świadomą praca na rzecz innych, która wykracza poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie, przynosi liczne korzyści niematerialne. Satysfakcja, rozwój osobisty, podniesienie kwalifikacji zawodowych, podwyższenie samooceny, uznanie ze strony innych, zyskanie przyjaciół, zdobywanie wiedzy, a także nowych umiejętności, to tylko niektóre z licznych zalet jakie niesie za sobą wolontariat. Niejednokrotnie zwiększa on szanse zatrudnienia, a także szanse na lepszą pozycję na rynku pracy.

Z każdym wolontariuszem, podpisywana jest umowa na okres ustalony między Fundacją a wolontariuszem, określająca warunki wzajemnej współpracy. Wolontariusz, otrzyma możliwość zaprezentowania pomysłu na swoją działalność w Fundacji, ponadto będzie współtwórcą zajęć ważnych i rozwijających, które poszerzą praktyczne i doceniane doświadczenie na rynku pracy.

Wolontariusz po zapoznaniu się z całym zespołem, będzie miał okazję poznać specyfikę, kulturę oraz system organizacji pracy w Fundacji. Każdemu wolontariuszowi zostanie przydzielona osoba, która będzie odpowiedzialna za powierzanie zadań – dlatego też każdy może liczyć na indywidualną pomoc i opiekę. Wszystkie realizowane zadania, są starannie omawiane, aby wszystko było zrozumiałe i przejrzyste.

Wolontariusz otrzyma oddzielne stanowisko pracy, profesjonalne w pełni wyposażone narzędzia do pracy tak, aby mógł wdrażać się w swoje obowiązki. Nowym pracownikom  organizowane są również szkolenia, przeprowadzane przez ekspertów Fundacji. Wolontariusz ma możliwość: brania udziału w interesujących konferencjach przeprowadzanych na terenie Białegostoku i całej Polski, uczestniczenia i pomocy  w udziale  Fundacji w  Targach Ekonomii Społecznej.

Po zakończeniu wolontariatu, wolontariusz może uzyskać dokument zawierający informacje o: czasie trwania wolontariatu i Fundacji, która go realizowała, celach wolontariatu i uzyskanych efektach kształcenia oraz o wykonanych zadaniach.