Praca
Ekologia
Społeczność

Tylko człowiek, dla którego praca połączona jest z pasją, wykona ją na najwyższym poziomie swoich możliwości

Naszą pasją są ludzie, którzy stanowią o wartości firmy. Dlatego pomagamy przedsiębiorstwom budować zespół ludzi, którzy kierując się wspólną wizją i podzielając te same wartości, będą budowali wspólną przyszłość firmy.
Podpowiadamy, jak uczynić swoich pracowników największym atutem swojej działalności. Pomagamy to osiągnąć dysponując precyzyjnymi narzędziami analitycznymi badającymi wewnętrzną strukturę firmy oraz jej potrzeby. Szybko i rzeczowo wskazujemy kierunki zmian, opierając się przy tym na odpowiednio skonstruowanych systemach motywacji i komunikacji, szkoleniach, warsztatach, coachingu oraz za pomocą warsztatów integracyjnych z pracownikami.
Dzięki naszemu wsparciu, masz pewność pracy z zespołem pracowników podzielającym Twoje wartości, godnych zaufania i wspierających w realizacji Twoich planów.

Natura to my, jak więc moglibyśmy nie dbać o samych siebie

Ekologia przestała być tylko modą wpływającą na poprawę wizerunku firmy, stała się standardem stanowiącym jej nieodłączną część, tak jak ludzie są nieodłącznym elementem środowiska.
Dostarczamy wiedzę, jak przy wykorzystaniu rozwiązań ekologicznych osiągnąć zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Poprzez kształtowanie postaw ekologicznych wskazujemy, jak świadome i zaplanowane działania ekologiczne mogą wpłynąć nie tylko na środowisko naturalne, ale także na realne korzyści finansowe i satysfakcję pracowników.
W wyniku współpracy z nami możesz być pewny wzrostu motywacji Twojego zespołu, oszczędności wynikających z wdrożeń rozwiązań ekologicznych oraz akceptacji i wsparcia organizacji ekologicznych dla Twojej działalności.

Niektóre szczyty można zdobyć tylko razem

Każda społeczność lokalna ma swoją siłę i swoje zasoby. Warto z nich czerpać, budując relacje z otoczeniem lokalnym, które znacząco wpływa na konkurencyjność firmy. Ważne jest, aby nasze otocznie było nam dobrze znane i przyjazne, abyśmy znali i rozumieli jego potrzeby oraz byli świadomi jego potencjału.
Pomagamy firmom nawiązywać i utrzymywać partnerskie relacje ze środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi oraz administracją samorządową. Na co dzień współpracujemy z organizacjami pracodawców, organizujemy i współuczestniczymy w konferencjach i seminariach animowanych przez organizacje pozarządowe i promujemy środowisko lokalne. Wspieramy przedsiębiorstwa w dialogu z III sektorem, współuczestnicząc i organizując konsultacje społeczne, wywiady środowiskowe oraz spotkania z interesariuszami.
Podejmując z nami współpracę możesz być pewny otwartego dialogu ze środowiskiem lokalnym, wysłuchania Twoich racji i uwrażliwienia na problemy z którymi się spotykasz.
W wyniku współpracy z nami możesz być pewny wzrostu motywacji Twojego zespołu, oszczędności wynikających z wdrożeń rozwiązań ekologicznych oraz akceptacji i wsparcia organizacji ekologicznych dla Twojej działalności.