W minioną środę 9 marca 2016 r., Wolontariuszka Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie, Pani Paulina Malinowska wzięła udział w spotkaniu informacyjnym pt. “Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw”, zorganizowanym przez Główny Punkt Informacyjny przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Spotkanie skierowane zostało tym razem bezpośrednio do przedsiębiorców, którzy poszukują źródeł finansowania dla planowanych inwestycji oraz na realizację nowych przedsięwzięć, w ramach prowadzonej działalności. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno podlaskich przedsiębiorców, jak i przedstawicieli organizacji ich zrzeszających. Tematyka zaproponowana przez GPI, reprezentowany tego dnia przez Panią Magdalenę Sienkiewicz, miała charakter przekrojowy, dlatego też pokrótce wskazane oraz omówione zostały programy operacyjne i planowane w ramach nich konkursy, których pośrednim celem jest rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w naszym regionie. Zgodnie z programem spotkania, przedsiębiorcy wstępnie zostali poinformowani o planowanych głównie w 2016 roku naborach wniosków na projekty zakładające wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i infrastruktury B+R, dofinansowaniach na wdrażanie innowacji, współpracę sektora biznesu oraz nauki, a także inwestycje proekologiczne. Prowadząca spotkanie zachęcała uczestników spotkania do korzystania z indywidualnych konsultacji (mailowych, telefonicznych, bądź osobistych) z GPI oraz podkreślała, iż podstawą efektywnego wsparcia GPI, jest odpowiednio postawione pytanie, oparte głównie na konkretnej dokumentacji projektowej. Najbardziej cenną częścią spotkania z punktu widzenia przedstawicielki Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie była networkingowa przerwa oraz dyskusja, która wywiązała się po zakończeniu części merytorycznej spotkania.Sprzyjały one przede wszystkim nawiązywaniu kontaktów oraz relacji pomiędzy przedsiębiorcami, a także były okazją do wymiany różnych (nie tylko dobrych) doświadczeń, związanych z wnioskowaniem o fundusze europejskie. Fundacja popiera tego typu działania, które są w jej ocenie jednym z przykładów współpracy oraz zacieśniania więzi pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.