4 marca 2016 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Białowieży odbyło się spotkanie dotyczące energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii, czyli Działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Spotkanie zorganizowały Podlaska Fundacji Rozwoju Regionalnego wraz z Podlaską Agencją Zarządzania Energią oraz Urzędem Gminy Białowieża, a Fundację Biznes Odpowiedzialny Społecznie reprezentowała Project Manager Anna Hykiel.

Spotkanie miało za zadanie wprowadzić potencjalnych wnioskodawców w zagadnienia związane z zasadami ubiegania się o dotacje w ramach Działania 5.1 RPOWP.

W pierwszej części seminarium uczestnicy mogli dowiedzieć się jakie projekty i wydatki kwalifikują się do otrzymania wsparcia, jakie są zasady finansowania, wymagana dokumentacja, kryteria oceny oraz przewidziana pomoc publiczna. Bardzo pomocne i szeroko dyskutowane były informacje przekazane w drugiej części, gdzie skupiono się na praktycznych aspektach wdrażania OZE.

Spotkanie przyciągnęło wielu przedsiębiorców z regionu Podlasia, co pokazuje, że podlaski biznes jest coraz bardziej świadomy korzyści ekologicznych, energetycznych i finansowych, jakie niosą dobrze wykorzystane wiatr, woda i słońce.