W ostatnich dniach listopada 2015, nawiązaliśmy partnerską współpracę z firmą Aqua-Tech w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Celem naszej współpracy jest kompleksowa oferta wykorzystania nowoczesnych technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii, które mają na celu nie tylko zapewnienie oszczędności dla przedsiębiorstwa,  i tym samym wpisują się w misję naszych organizacji, czyli rozpowszechnianie idei biznesu odpowiedzialnego społecznie. W tym przypadku poprzez zmniejszenie emisji paliw i gazów do środowiska oraz świadome wykorzystanie energii. Dofinansowanie na tego typu działania pozyskujemy dla przedsiębiorców ze środków unijnych, dostępnych m.in. w ramach PO RPOWP. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących naszej wspólnej usługi, udzielamy zarówno w trakcie kontaktu telefonicznego, jak również bezpośrednio w siedzibach obu firm.