Project Description

Od 2006 roku prowadzi szkolenia dla przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących: zarządzania zespołem – motywowania, delegowania, dyscyplinowania, planowania; umiejętności trenerskich; facylitacji; prowadzenia spotkań; zarządzania sobą w czasie; wystąpień publicznych; tworzenia i realizacji projektów.Prowadzi szkolenia i superwizje dla trenerów. Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP (2006r.) i Szkołę Coachów, Grupa TROP (2011r.). Posiada certyfikat II stopnia jakośći szkoleń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz certyfikat coachingu metodą Metodą TROP. Stale doskonali swoje umiejętności poprzez superwizowanie swoich szkoleń. Szuka inspiracji w różnorodnych formach pracy z grupami, działaniach społecznych i spotkaniach z ludźmi.