Project Description

Dyplomowany coach /GRUPA TROP, szkoła Coachów, Warszawa, akredytowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, PTP /, pracuje pod stałą superwizją. Członek Izby Coachingu. Założyciel i koordynator SWAT’a BIAŁYSTOK, Sieci Wsparcia Aktywności Trenerskiej, grupy zrzeszającej coachów, trenerów, mediatorów, moderatorów i animatorów zmiany kulturowej i społecznej pracujących METODA GRUPY TROP. Absolwent Pedagogiki i Psychologii oraz Filologii angielskiej UwB. Ukończył studia podyplomowe dla tłumaczy przysięgłych /LSW, Warszawa/ i studia MBA w języku angielskim na wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB. Certyfikowany trener biznesu /5EQF/ i trener języka angielskiego biznesowego, /FTBE, wydany przez LCCI, Londyn/ z 7 letnim stażem w szkoleniach grupowych i zajęciach indywidualnych metodami coachingowymi w zakresie umiejętności miękkich i Business English w firmach i szkołach językowych w Białymstoku i w Warszawie. Posiada także ponad 3 letnie doświadczenie menadżerskie w sprzedaży bezpośredniej w jednym z międzynarodowych koncernów a także ponad rok czasu pracy w środowisku wielokulturowym Cypru w sektorze hotelarstwo i turystyka.