Dom Pomocy Społecznej w Uhowie przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i zamieszkuje go ponad 125 osób, w tym: 61 osób przewlekle somatycznie chorych oraz 64 osób w podeszłym wieku. Zasadniczym celem jego działalności jest zapewnienie całodobowej opieki osobom obojga płci, dotkniętych przewlekłymi chorobami somatycznymi lub kalectwem fizycznym, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, a uzasadnia potrzebę stałej opieki. Mieszkańcy często uczestniczą w zajęciach i imprezach oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych. Aktywność dodaje im sił do walki z chorobą i poprawia samopoczucie. To miejsce, gdzie wbrew wszelkim przeciwnościom losu zachowuje się optymizm i wiarę. Warto podkreślić, że personel wspólnie z mieszkańcami reprezentowanymi przez Samorząd Mieszkańców stara się o to, aby ta placówka przypominała rodzinny dom.

W ramach współpracy z Powiatem Białostockim – największym powiatem w Polsce, podjęliśmy jako Fundacja działania celem pozyskania środków na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Uhowie. Wniosek przygotowany przez 6-osobowy zespół ekspercki Fundacji zajął 3 miejsce na 85 zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków z wartością 1 726 022,54 zł.

Co to oznacza w praktyce? W ramach projektu w DPS Uhowo między innymi zostanie przeprowadzona modernizacja systemu ciepłej wody, systemu grzewczego, oświetlenia wewnętrznego obiektu, docieplenie ścian zewnętrznych. Jest to projekt na szeroką skalę – jesteśmy więc dumni, iż to właśnie Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie została wybrana do pozyskania środków na ten cel i będzie świadczyć doradztwo związane z realizacją projektu do zakończenia inwestycji.

Wniosek został złożony do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynku użyteczności publicznej. Budżet działania to 60 000 000 zł.