W związku z podpisaniem Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która wchodzi w życie 22 lipca nasza Fundacja zorganizowała certyfikowane szkolenie dla pracowników banku. Usługa szkoleniowa Certyfikowane szkolenie z zagadnień dotyczących art.53 ust. 3 i 4 Ustawy z dn.23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami ( Dz.U. z 2017 roku, poz.819) w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim odbyła się 8 lipca 2017 r.

Celem szkolenia było przedstawienie nadchodzących zmian w zakresie procedur udzielania kredytów hipotecznych w związku z implementacją dyrektywy hipotecznej, a także nowych zasad działalności pośredników kredytowych i instytucji pożyczkowych oraz nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w aspekcie rozwiązywania codziennych problemów związanych z kredytowaniem transakcji dotyczących nieruchomości, zabezpieczeń, egzekwowaniem należności. W certyfikowanym szkoleniu udział brało 21 osób – pracowników banku.

Konstrukcja szkolenia, ułożona została zgodnie z metodologią cyklu Kolba, która pokazuje, że człowiek dorosły najefektywniej uczy się poprzez: doświadczanie, analizę, teorię, zastosowanie (kształtowanie postaw). Wykorzystując model cyklu Kolba, należy odrzucić tradycyjne podejście do metod uczenia opierających się na koncepcji, że najpierw podaje się teorie, a później przechodzi się do zajęć praktycznych. Oznacza to, że uczestnicy szkoleń, przekładają własne doświadczenia na grunt teorii, w celu jej internalizacji. Dzięki temu, wiedza została przyswojona, a co najważniejsze – zrozumiana. Najważniejsze w tej metodzie jest bowiem praktyczne wykorzystanie wiedzy. Zaproponowany układ pozwala na logiczne i naturalne przechodzenie z jednego modułu do drugiego, bazując (a tym samym utrwalając) wcześniejszej wiedzy i doświadczeniu. Dzięki temu efektywniejsze stało się nabycie nie tylko wiedzy, ale i umiejętność jej stosowania, a co ważniejsze wzmocnione zostały kompetencje społeczne na poziomie postaw.

Całość usługi została zakończona egzaminem, czego potwierdzeniem było zdobycie certyfikatu. Egzamin umożliwił uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych pytań, wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu opracowanych przez trenera usługi szkoleniowej. Egzamin składał się z 50 pytań jednokrotnego wyboru z wiedzy na temat  wymagań zawartych w art.53 ust 3 i 4 Ustawy z dn.23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 roku, poz. 819).

 

Po zakończeniu szkolenia każdy z naszych klientów może liczyć na wsparcie w postaci:

  • konsultacji telefonicznych i mailowych – jesteśmy do Państwa dyspozycji przez kolejny  miesiąc po   zakończeniu szkolenia, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy wprowadzać  zmiany w życie
  • ankiety poszkoleniowe, dzięki którym będzie można określić zadowolenie Uczestników