Działania w ramach projektu CYFROWY SENIOR zakładają przeprowadzenie na rzecz tej
grupy nie tylko warsztatów komputerowych i szkoleń, ale także wiedzy z zakresu e – finansów
oraz świadomości o cyberprzestępczości. Rezultatem zaplanowanych działań będzie
zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie poruszania się po
współczesnym świecie finansów i e-bankowości, a także wyposażenie uczestników w
kompetencje obsługi komputera, internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych i
wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Jednocześnie pozwoli seniorom bezpiecznie i
świadomie korzystać z usług finansowych oraz zapoznać się z nowoczesną technologią
obowiązującą w życiu codziennym.


Projekt będzie miał charakter współpracy wewnątrzpokoleniowej jak i międzypokoleniowy
dzięki współpracy z młodymi wolontariuszami, pomagających w prowadzeniu warsztatów,
służąc seniorom indywidualnym wsparciem. Seniorki i seniorzy pozyskujący wiedzę na
szkoleniach nie tylko sami przełamią tabu związane z komputerem i internetem, oni także
swoja widzę przekażą kolejnym seniorom, będą mogli wspierać swoje koleżanki i kolegów
ze społeczności lokalnych w poruszaniu się w świecie cyfrowym i aplikacji. Poprzez
działanie promocyjne projektu, jego realizacja oraz współpraca z młodszym pokoleniem,
pozwoli na skierowanie uwagi na obywateli 60+. Przede wszystkim zostaną naświetlone ich
potrzeby oraz poprzez program Aktywni + podane zostaną sposoby na ich rozwiązanie.