Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie w celu zwiększenia dostępności oferowanych swoich usług w listopadzie 2018 roku nawiązała współpracę z Funduszem “Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” (OPEN), który dzięki zwrotnemu wsparciu finansowemu wspierają przedsiębiorców w zapewnieniu odpowiednich środków na finansowanie kształcenia.
Pomocą finansową mogą zostać objęte osoby dorosłe w ramach trwających nie dłużej niż 2 lata kursów oraz szkoleń oferowanych min. przez naszą organizację. Wsparcie ma formę jednorazowej kwoty nieoprocentowanej pożyczki i może sięgać nawet 100 000 zł, przy czym istnieje możliwość umorzenia nawet 25% przyznanej kwoty.

Zachęcamy do kontakt z naszym zespołem w przypadku zainteresowania tel: 85 307 05 88, 731 788 716|lub elektronicznie na adres biuro@bosfundacja.pl