W dniu 27.06.2018 r. w godzinach 10:00-12:00 Joanna Mackiewicz, pracownica Naszej Fundacji, wzięła udział w Szkoleniu pt. “e-ZLA elektroniczne zwolnienia lekarskie”, przeprowadzone przez panią Iwonę Halicką – pracownika ZUS w Białymstoku w Dziale Zwolnień Lekarskich. Na szkoleniu zostały przybliżone informacje dotyczące: PUE – Platforma Usług Elektronicznych, schematu obiegu e-ZLA, korzyści z wprowadzenia e-ZLA dla płatnika i pacjenta. Prowadząca pokazała w jaki sposób założyć profil na PUE ZUS. Uczestnicy zostali zapoznani z informacjami dotyczącymi w jaki sposób Płatnik może udzielić pełnomocnictwa do profilu PUE ZUS swojemu pracownikowi. Najważniejszym punktem szkolenia była instrukcja obsługi e-ZLA- elektronicznych zwolnień lekarskich przez płatnika. Szkolenie zakończył blok pytań od uczestników, na które to pytania Pani Iwona Halicka udzielała wyczerpujących odpowiedzi.