O Szkole

Szkoła Trenerów z modułem coachingowym jest kompleksowym projektem przygotowującym do pracy trenera. Przygotowanie to obejmuje dwa poziomy. Pierwszy poziom dotyczy przygotowania trenera jako osoby – osoby radzącej sobie ze stresem, emocjami, oporem, konfliktem, udzielaniem i przyjmowaniem informacji zwrotnych. Poziom ten realizowany jest m.in. w ramach treningu interpersonalnego. Drugi poziom dotyczy przygotowania trenera pod względem planowania, prowadzenia, promocji i ewaluacji warsztatów, szkoleń i treningów w zakresie biznesu i umiejętności interpersonalnych. Szkoła wzbogacona została również o moduł coachingowy, jako jedno z narzędzi w pracy trenera. Program Szkoły i jej prowadzenie opiera się na podstawowych założeniach psychologii procesu, psychologii pozytywnej i neurodydaktyki, tj. pracy na procesie z uwzględnieniem dynamiki grupy i procesu grupowego, pracy na mocnych stronach, uczeniu przez doświadczenie (action learning), samorozwoju, wykorzystaniu własnego potencjału i podniesieniu jakości życia w myśl zasady – pracując na deficytach budujemy rzemieślnika, pracując na mocnych stronach budujemy mistrza.

Dlaczego warto

   • 200h zajęć grupowych połączonych z pełnym 45h Treningiem Interpersonalnym prowadzonym przez trenera – psychologa rekomendowanego przez PTP
   • sesje prowadzone przez trenerów/ coachów/ facylitatorów ­ praktyków rekomendowanych przez PTP, STOP, TROP, a także aktora teatralnego i filmowego
   • rozwój umiejętności interpersonalnych (podniesienie świadomości swoich mocnych stron, swojego potencjału i mocy sprawczej w relacjach z innymi)
   • rozwój kompetencji trenerskich i coachingowych na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw
   • wzbogacenie swojego warsztatu trenerskiego o metodę coachingu grupowego, facylitację, action learning i najnowsze badania neurodydaktyki
   • możliwość współpracy w ramach projektów szkoleniowych w ramach Fundacji BOS

NASZĄ MISJĄ JEST PRACA Z LUDŹMI

Praca w oparciu o ich mocne strony. Stanowią one solidny fundament, na którym należy budować nasz rozwój osobisty. Zapraszamy na kurs, którego celem jest poszukiwanie, eksponowanie, tego co stanowi dany fundament.

POTENCJAŁ PRZECIĘTNEGO CZŁOWIEKA JEST JAK NIEZBADANY OCEAN

Dziewiczy kontynent, cały wszechświat możliwości - które czekają na uwolnienie i zastosowanie do jakiegoś ważnego, dobrego celu. - Brian Tracy