Nasi seniorzy biorący udział w projekcie CYFROWY SENIOR zaprezentowali zdobyte
umiejętności w postaci stworzonych prezentacji pt. “Moje hobby”. Oto kilka wybranych: