Fundacja BOS stanowi wsparcie dla Dyrektorów i osób odpowiedzialnych za rozwoj sieci a wynagrodzenie Fundacji BOS za pozyskane dofinansowanie płatną są tylko w przypadku sukcesu.

Pozyskujemy kapitał na takie potrzeby przedsiębiorców, jak:

 • zatrudnianie pracowników – pozyskiwanie dofinansowania do wynagrodzeń
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorcy i pracowników

  -pozyskiwanie dofinansowywania do szkoleń wraz z ich organizacją

 • wyposażenie lokali i remont – wnioski na inwestycje i innowacje

W ramach tego zapewniamy:

 • Systematyczny kontakt z wszystkimi franczyzobiorcami
 • Opieka doradcza nad nowymi i obecnymi franczyzobiorcami
 • Pełną kontrolę centrali nad podejmowanymi działaniami poprzez „wpięcie do systemu” dyrektora rozwoju sieci franczyzowej do komunikacji BOS-Franczyzobiorca
 • Regularne raporty – zawierające informacje na temat kontaktów z Franczyzobiorcami oraz podjętych działań w związku z pozyskiwaniem funduszy
 • Konsultacje z dyrektorem rozwoju oraz zarządem potrzeb inwestycyjnych sieci ze wskazaniem modeli finansowania określonych potrzeb wraz z ich sprawną realizacją
 • Dostęp do wiedzy na temat projektów jeszcze oficjalnie nie ogłoszonych, wraz z odpowiednim przygotowaniem prawnym i kapitałowym
 • Wspólna organizacja skomplikowanych logistycznie programów ogólnopolskich z zakresu szkoleń i inwestycji
 • Wspólna organizacja skomplikowanych logistycznie programów ogólnopolskich z zakresu szkoleń i inwestycji

Korzyści wypływające ze współpracy:

 • zatrudnianie pracowników – pozyskiwanie dofinansowania do wynagrodzeń
 • Franczyzobiorcy mają możliwość pozyskania dotacji na swoje indywidualne potrzeby biznesowe
 • Franczyzobiorcy mają przypisanego stałego Doradcę Biznesowego
 • Duża skala działania dzięki wdrożonym szybkim i przejrzystym procedurą – obecnie obsługujemy każdego miesiąca ponad 800 przedsiębiorstw z terenu całego kraju
 • Fundacja zapewnia sprawną komunikacja dziękie wdrożeniu w fundacji orpogramowaniu CRM
 • Systematyczny kontakt Doradcy Biznesowego fundacji z franczyzobiorcą
 • Doradcy BOS są wyspecjalizowani w konkretnych sieciach więc znają i rozumieją zasad funkcjonowania franczyzy którą się opiekują
 • Franczyzobiorca objęty jest opieką Doradcy od momentu pierwszego kontaktu
 • Doradcy koordynują pozyskiwanie środków kapitałowych od momentu pierwszego telefonu do ostatecznego rozliczenia dofinansowania

Umowa współpracy między Fundacją BOS a Franczyzodawcą zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Jesteś franczyzodawcą i masz pytania to skontaktuj się z nami.
Tel. kom: 532 736 390
Tel. stacjonarny: 85 307 05 88
Email: biuro@bosfundacja.pl