Plan rozwoju uwzględniał zasady biznesu odpowiedzialnego społecznie. Utworzenie planu pozwoliło stworzyć dokumenty mające na celu usprawnienie działania hoteli. Plan rozwoju dał początek dalszej współpracy Fundacji BOS z Hotelami Knieja.

Hotel Knieja jest kompleksem świadczącym szeroki zakres usług wypoczynkowo-rekreacyjnych. W ramach działalności firmy, właściciele prowadzą sezonowy ośrodek wypoczynkowy Pod Sosną stanowiący dodatkową działalność Hotelu***Knieja Spa&Wellness z Rehabilitacją Uzdrowiskową w Supraślu, które jest kluczowym podmiotem działalności przedsiębiorstwa.