Mariusz Malinowski
Mariusz MalinowskiPrezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający, Headhunter i doradca. Fundator dwóch podmiotów aktywnych w obszarach rynku pracy, ekologii i ngo
Bartłomiej Jędrak
Bartłomiej JędrakDyrektor programowy w Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Prowadzi warsztaty i treningi metodą coachingu grupowego i action learning w obszarze umiejętności interpersonalnych i biznesowych w języku polskim i angielskim. Prowadzi indywidualne i grupowe sesje coachingowe w obszarze life i business coachingu.
Michał Mazur
Michał MazurGłówny Specjalista w Urząd M. St. Warszawa, Doradca CSR, polityk społeczny-doktorant IPS UW
Doktor nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Doradca CSR, szkoleniowiec, Główny Specjalista w Urzędzie M. St. Warszawy, polityk społeczny. Autor raportów dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz publikacji o tematyce społecznej.
Beata Sulima
Beata Sulima Specjalista ds.organizacyjnych w Fundacja Biznes i Prawo
Specjalista ds. organizacyjnych, Trener oraz Project Manager z wieloletnim doświadczeniem. W kręgu jej głównych zainteresowań znajdują się partnerstwo lokalne oraz ekonomia społeczna.
Paulina Malinowska
Paulina Malinowska Specjalistka ds. projektów szkoleniowych oraz zamówień publicznych
Z sukcesem koordynuje projekty szkoleniowe o zasięgu ogólnopolskim, specjalizuje się w pozyskiwaniu zamówień i zleceń, głównie drogą przetargu. Ogromną przyjemność sprawia jej kontakt i współpraca z ludźmi.
Anna Hykiel-Bajko
Anna Hykiel-BajkoProject Manager w Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Od ponad 10 lat z sukcesem planuje i zarządza projektami. Buduje i wspiera zespół, wyznacza kierunek działania, ustala priorytety, rozwiązuje konflikty. Lubi pracować z ludźmi na rzecz ludzi.
Adriana Dzięgielewska
Adriana DzięgielewskaDoradca Biznesowy w Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Od kilku lat związana z wolontariatem. Interesuje się kulturą regionu i aktywnie działa w organizacjach studenckich. Praca z ludźmi daje jej największą satysfakcję. W Fundacji stoi na straży ortografii i interpunkcji.
Magdalena Grassmann
Magdalena GrassmannSpecjalista ds. Szkoleń w Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Magister kierunku ekonomiczno-prawnego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Doświadczona w realizacji usług szkoleniowo-doradczych. Odpowiedzialna za organizację i nadzór merytoryczny nad prowadzonymi usługami. Specjalizuje się również w działalności gospodarczej na rynku europejskim.
Kamil Andrzejuk
Kamil AndrzejukSpecjalista ds. Szkoleń w Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Magister Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalista w zakresie realizacji usług szkoleniowo-doradczych.
Łukasz Bołbot
Łukasz BołbotAdministrator IT w Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Opracowuje i wdraża rozwiązania IT w Fundacji, dba o stan techniczny urządzeń i systemów działających w Fundacji i prowadzi szkolenia wewnętrzne pracownikom z zakresu narzędzi informatycznych. Jego głównym zainteresowaniem jest front-end development.
Anna Poduch
Anna PoduchTrener w Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Certyfikowany trener z doświadczeniem w szkoleniach z zakresu umiejętności społecznych, sprzedaży i obsługi klienta oraz systemów zarządzania (ISO, HACCP). Z wiarą i przekonaniem przekazuje wiedzę i dzieli się własnym doświadczeniem. Ponadto lubi podejmować wyzwania, jest elastyczna w działaniach oraz podąża za potrzebami klienta.
Paweł Piotr Jabłoński
Paweł Piotr JabłońskiTrener w Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Specjalizuje się usługach coachingowych, głównie z zakresu rozwoju osobistego i zdrowego trybu życia. Coach / Trener mentalny dla pokerzystów. Obszary specjalizacji: niska efektywność osobista, brak motywacji i chęci do działania, niski poziom energii, brak samokontroli, nieradzenie sobie ze stresem, brak równowagi życiowej, trudności w skupieniu i realizacji zadań.