Mariusz Malinowski
Mariusz MalinowskiPrezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający, Headhunter i doradca. Fundator dwóch podmiotów aktywnych w obszarach rynku pracy, ekologii i ngo
Bartłomiej Jędrak
Bartłomiej JędrakDyrektor programowy w Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Prowadzi warsztaty i treningi metodą coachingu grupowego i action learning w obszarze umiejętności interpersonalnych i biznesowych w języku polskim i angielskim. Prowadzi indywidualne i grupowe sesje coachingowe w obszarze life i business coachingu.
Anna Kondrat
Anna KondratTrener, Coach
Z wykształcenia oraz zamiłowania jest coachem. Swoje doświadczenie wdraża w życie zarówno na sali szkoleniowej, jak i podczas indywidualnych sesji coachingowych.
Justyna M. Dąbrowska
Justyna M. DąbrowskaKierownik Działu Szkoleń i Marketingu w AQUA-TECH Sp. j.
Project manager z doświadczeniem w zarządzaniu szczególnie projektami szkoleniowo-doradczymi. Zarządzania projektami i uczenia innych jak nimi zarządzać, uczyła się jeszcze w trakcie studiów.
Michał Mazur
Michał MazurGłówny Specjalista w Urząd M. St. Warszawa, Doradca CSR, polityk społeczny-doktorant IPS UW
Doradca CSR, polityk społeczny – doktorant IPS UW, urzędnik, szkoleniowiec, piszący wnioski aplikacyjne, autor artykułu o polityce społecznej.
Beata Sulima
Beata Sulima Specjalista ds.organizacyjnych w Fundacja Biznes i Prawo
Specjalista ds. organizacyjnych, Trener oraz Project Manager z wieloletnim doświadczeniem. W kręgu jej głównych zainteresowań znajdują się partnerstwo lokalne oraz ekonomia społeczna.
Paulina Malinowska
Paulina Malinowska Specjalistka ds. projektów szkoleniowych oraz zamówień publicznych
Z sukcesem koordynuje projekty szkoleniowe o zasięgu ogólnopolskim, specjalizuje się w pozyskiwaniu zamówień i zleceń, głównie drogą przetargu. Ogromną przyjemność sprawia jej kontakt i współpraca z ludźmi.
Anna Hykiel-Bajko
Anna Hykiel-BajkoProject Manager w Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Od ponad 10 lat z sukcesem planuje i zarządza projektami. Buduje i wspiera zespół, wyznacza kierunek działania, ustala priorytety, rozwiązuje konflikty. Lubi pracować z ludźmi na rzecz ludzi.
Anna Maria Malinowska
Anna Maria MalinowskaPrzewodnik Turystyczny w Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Jako wykwalifikowany przewodnik turystyczny odpowiedzialna jest za oprowadzanie wycieczek i turystów indywidualnych po określonym mieście, regionie czy wyznaczonej trasie. Posiadane uprawnienia i umiejętności zdobywała na wielu kursach i szkoleniach.
Adriana Dzięgielewska
Adriana DzięgielewskaDoradca Biznesowy w Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Od kilku lat związana z wolontariatem. Interesuje się kulturą regionu i aktywnie działa w organizacjach studenckich. Praca z ludźmi daje jej największą satysfakcję. W Fundacji stoi na straży ortografii i interpunkcji.
Dominik Czorniej
Dominik CzorniejDoradca Biznesowy w Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Specjalista od komunikacji z klientem. Jednym z jego głównych zadań jest kontakt z klientem franczyzowym. Swoim radosnym usposobieniem rozładowuje napięcia w Fundacji. Nie ma dla niego sytuacji bez wyjścia.
Agnieszka Leszczyńska
Agnieszka LeszczyńskaAsystent Project Managera
Z wykształcenia inżynier, z zamiłowania humanista. Odpowiedzialna za back office i kontakty międzynarodowe.