Mariusz Malinowski
Mariusz MalinowskiPrezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający, Headhunter i doradca. Fundator dwóch podmiotów aktywnych w obszarach rynku pracy, ekologii i ngo
Bartłomiej Jędrak
Bartłomiej JędrakDyrektor programowy w Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Prowadzi warsztaty i treningi metodą coachingu grupowego i action learning w obszarze umiejętności interpersonalnych i biznesowych w języku polskim i angielskim. Prowadzi indywidualne i grupowe sesje coachingowe w obszarze life i business coachingu.
Michał Mazur
Michał MazurGłówny Specjalista w Urząd M. St. Warszawa, Doradca CSR, polityk społeczny-doktorant IPS UW
Doktor nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Doradca CSR, szkoleniowiec, Główny Specjalista w Urzędzie M. St. Warszawy, polityk społeczny. Autor raportów dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz publikacji o tematyce społecznej.
Beata Sulima
Beata Sulima Specjalista ds.organizacyjnych w Fundacja Biznes i Prawo
Specjalista ds. organizacyjnych, Trener oraz Project Manager z wieloletnim doświadczeniem. W kręgu jej głównych zainteresowań znajdują się partnerstwo lokalne oraz ekonomia społeczna.
Paulina Malinowska
Paulina Malinowska Specjalistka ds. projektów szkoleniowych oraz zamówień publicznych
Z sukcesem koordynuje projekty szkoleniowe o zasięgu ogólnopolskim, specjalizuje się w pozyskiwaniu zamówień i zleceń, głównie drogą przetargu. Ogromną przyjemność sprawia jej kontakt i współpraca z ludźmi.
Anna Hykiel-Bajko
Anna Hykiel-BajkoProject Manager w Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Od ponad 10 lat z sukcesem planuje i zarządza projektami. Buduje i wspiera zespół, wyznacza kierunek działania, ustala priorytety, rozwiązuje konflikty. Lubi pracować z ludźmi na rzecz ludzi.
Adriana Dzięgielewska
Adriana DzięgielewskaDoradca Biznesowy w Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Od kilku lat związana z wolontariatem. Interesuje się kulturą regionu i aktywnie działa w organizacjach studenckich. Praca z ludźmi daje jej największą satysfakcję. W Fundacji stoi na straży ortografii i interpunkcji.
Magdalena Grassmann
Magdalena GrassmannSpecjalista ds. Szkoleń w Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Magister kierunku ekonomiczno-prawnego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Doświadczona w realizacji usług szkoleniowo-doradczych. Odpowiedzialna za organizację i nadzór merytoryczny nad prowadzonymi usługami. Specjalizuje się również w działalności gospodarczej na rynku europejskim.
Kamil Andrzejuk
Kamil AndrzejukProject Manager w Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Magister Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Odpowiedzialny za
prawidłową realizację usług szkoleniowych oraz doradczych.
Łukasz Bołbot
Łukasz BołbotAdministrator IT w Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Opracowuje i wdraża rozwiązania IT w Fundacji, dba o stan techniczny urządzeń i systemów działających w Fundacji i prowadzi szkolenia wewnętrzne pracownikom z zakresu narzędzi informatycznych. Jego głównym zainteresowaniem jest front-end development.
Anna Poduch
Anna PoduchTrener w Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Doświadczony trener, konsultant i auditor systemów zarządzania ISO 9001 oraz HACCP.
Specjalistka ds. szkoleń z zakresu umiejętności społecznych, sprzedaży i obsługi klienta oraz
systemów zarządzania jakością.
Paweł Piotr Jabłoński
Paweł Piotr JabłońskiTrener w Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Posiada międzynarodowy certyfikat coachingowy. Właściciel Mental Game, specjalizuje się
w organizacji i przeprowadzaniu procesów coachingowych, tworzeniu edukacyjnych
materiałów wideo i pisanych treści marketingowych.
Paweł Wołkowycki
Paweł WołkowyckiTrener w Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie na kierunku – Zarządzanie i Promocja w
Ochronie Zdrowia, Socjolog, jest Ekspertem ds. Ekonomii Społecznej. Trener w zakresie
min. żywienia, bezpieczeństwa żywności i żywienia i HCCP.
Jego mocnymi stronami są wysokie zdolności organizacyjne, staranność oraz doskonała
komunikatywność. Interesują go filmy dokumentalne, klasyczna motoryzacja, sporty walki,
siłownia oraz jazda na rowerze.
Andrzej Kondej
Andrzej KondejTrener w Fundacji Bines Odpowiedzialny Społecznie
Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania przy
Uniwersytecie w Białymstoku. Specjalizuje się w zakresie marketingu, organizacji sprzedaży
i zarządzanie handlem.