Akt założycielski

Fundację Biznes Odpowiedzialny Społecznie powołano aktem notarialnym...
Read more

Plan rozwoju w Hotelach & SPA Grupa Margo

Obecnie w posiadaniu Grupy Margo znajdują się 3 obiekty: Centrum Konferencyjne Titanic, Restauracja Faraon w Białymstoku oraz Hotel & SPA Borowinowy Zdrój w Supraślu...
Read more

Polityka reklamacyjna w Hotelach & SPA Grupy Margo

Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie wypracował i wdrożył produkt o nazwie Polityka reklamacyjna...
Read more

Plan rozwoju Hoteli Knieja

Plan rozwoju uwzględniał zasady biznesu odpowiedzialnego społecznie. Utworzenie planu pozwoliło ...
Read more

Plan rozwoju AWAS - SERWIS

Firma AWAS - SERWIS jest firmą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych...
Read more

Standardy obsługi posprzedażowej klienta w Hotelu Knieja

Hotel Knieja jest kompleksem świadczącym szeroki zakres usług wypoczynkowo-rekreacyjnych...
Read more

System motywacyjny w AWAS - SERWIS

Utworzony na początku marca plan rozwoju uwzględniał zasady biznesu odpowiedzialnego społecznie...
Read more

Standardy komunikacji wewnętrznej w Hotelu Knieja

Hotel Knieja jest kompleksem świadczącym szeroki zakres usług wypoczynkowo-rekreacyjnych...
Read more

Plan rozwoju Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim

Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim jest instytucją finansową...
Read more

Standardy obsługi posprzedażowej w Hotelach & SPA Grupy Margo

Obecnie w posiadaniu Grupy Margo znajdują się 3 obiekty...
Read more

System oceny pracowniczej w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim

Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim jest instytucją finansową działającą na potrzeby lokalnej społeczmości...
Read more

Plan rozwoju firmy EMBE PRESS

Drukarnia Embe Press Sp. jawna to jedna z niewielu firm wyróżniających się wielkimi tradycjami...
Read more

Plan rozwoju firmy GROFARM

Firma Grofarm to firma mająca 9 letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej...
Read more

System motywacyjny w firmie GROFARM

W wyniku szkoleń oraz udzielonego doradztwa Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie stworzyła w firmie System motywacyjny...
Read more

Standardy komunikacji wewnętrznej w AWAS - SERWIS

Firma AWAS - SERWIS jest firmą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych...
Read more

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Fundacja uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy...
Read more

Uzyskanie Certyfikatu Agencji Zatrudnienia

Uzyskanie Certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia...
Read more

Standardy zarządzania pomysłami pracowników w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim

Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim jest instytucją finansową...
Read more

Plan rozwoju firmy DAVPOL

DAVPOL to doświadczona firma z branży usług spedycyjnych i transportowych...
Read more

Indywidualne Ścieżki Rozwoju w firmie DAVPOL

DAVPOL to doświadczona firma z branży usług spedycyjnych i transportowych...
Read more

Członkostwo Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Głównym celem Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych jest między innymi...
Read more

Polityka reklamacyjna w EMBE PRESS

Drukarnia Embe Press Sp. jawna to jedna z niewielu firm wyróżniających się wielkimi tradycjami i...
Read more

Porozmawiajmy z BOSem przy kawie

Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie wspólnie z Uniwersytetem w Białymstoku...
Read more

Indywidualne Ścieżki Rozwoju w firmie GROFARM

Firma Grofarm to firma mająca 9 letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej...
Read more

Standardy obsługi posprzedażowej klienta w drukarni EMBE PRESS

Drukarnia Embe Press Sp. jawna to jedna z niewielu firm wyróżniających się wielkimi tradycjami...
Read more

Standardy obsługi klienta w firmie DAVPOL

DAVPOL to doświadczona firma z branży usług spedycyjnych i transportowych...
Read more

Strategia Społecznej Odpowiedzialności w firmie HANBUD

Strategia Społecznej Odpowiedzialności jest elementem projektu CSR...
Read more

Indywidualne Ścieżki Rozwoju w firmie HANBUD

Produkt stworzony przez Fundację Biznes Odpowiedzialny Społecznie...
Read more

Standardy Komunikacji Wewnętrznej w firmie HANBUD

Produktem powstałym w drugim etapie współpracy był katalog przedstawiający Standardy Komunikacji...
Read more

Standardy Obsługi Interesariuszy Zewnętrznych w firmie HANBUD

Trzecim produktem utworzonym przez zespół Fundacji dla firmy HANBUD były Standardy Obsługi...
Read more

Utworzenie Certyfikacji EcoFirma

Mogą ubiegać się o niego wszystkie organizacje spełniające ekostandardy...
Read more

Strategia Społecznej Odpowiedzialności w firmie ZAPROM

Strategia społecznej odpowiedzialności powstała jako element projektu ?Bezpieczeństwo i odpowiedzialność...
Read more

Pierwsza umowa z siecią franczyzową

W sierpniu 2016 r. podpisaliśmy pierwszą umowę z franczyzodawcą na świadczenie usług doradczyczych...
Read more

Obsługa ponad 100 franczyzobiorców

Fundacja Biznes Odpowiedzialny regularnie powiększa grono swoich klientów...
Read more

Przyznanie Certyfikatu EcoFirma Firmie HANBUD

Firma Hanbud powstała na początku lat 90-tych i początkowo działała jedynie jako dystrybutor...
Read more

Przyznanie Certyfikatu EcoFirma Firmie ZAPROM

ZAPROM powstał jako kontynuacja przedsiębiorstwa działającego na rynku produkcji maszyn...
Read more

Obsługa ponad 200 franczyzobiorców

Liczba firm regularnie objętych wsparciem doradczym fundacji przekroczyła 200....
Read more

Obsługa ponad 400 franczyzobiorców

Liczba firm regularnie objętych wsparciem doradczym fundacji przekroczyła 400....
Read more

Członkostwo w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych

Polska Izba Firm Szkoleniowych to ogólnopolska organizacja, skupiająca firmy szkoleniowe z całego kraju...
Read more

Uzyskanie Certyfikatu SUS 2.0

SUS 2.0 - Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych jest standardem zarządzania i świadczenia usług...
Read more