Akt założycielski

Fundację Biznes Odpowiedzialny Społecznie powołano aktem notarialnym...

Plan rozwoju w Hotelach & SPA Grupa Margo

Obecnie w posiadaniu Grupy Margo znajdują się 3 obiekty: Centrum Konferencyjne Titanic, Restauracja Faraon w Białymstoku oraz Hotel & SPA Borowinowy Zdrój w Supraślu...

Polityka reklamacyjna w Hotelach & SPA Grupy Margo

Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie wypracował i wdrożył produkt o nazwie Polityka reklamacyjna...

Plan rozwoju Hoteli Knieja

Plan rozwoju uwzględniał zasady biznesu odpowiedzialnego społecznie. Utworzenie planu pozwoliło ...

Plan rozwoju AWAS - SERWIS

Firma AWAS - SERWIS jest firmą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych...

Standardy obsługi posprzedażowej klienta w Hotelu Knieja

Hotel Knieja jest kompleksem świadczącym szeroki zakres usług wypoczynkowo-rekreacyjnych...

System motywacyjny w AWAS - SERWIS

Utworzony na początku marca plan rozwoju uwzględniał zasady biznesu odpowiedzialnego społecznie...

Standardy komunikacji wewnętrznej w Hotelu Knieja

Hotel Knieja jest kompleksem świadczącym szeroki zakres usług wypoczynkowo-rekreacyjnych...

Plan rozwoju Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim

Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim jest instytucją finansową...

Standardy obsługi posprzedażowej w Hotelach & SPA Grupy Margo

Obecnie w posiadaniu Grupy Margo znajdują się 3 obiekty...

System oceny pracowniczej w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim

Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim jest instytucją finansową działającą na potrzeby lokalnej społeczmości...

Plan rozwoju firmy EMBE PRESS

Drukarnia Embe Press Sp. jawna to jedna z niewielu firm wyróżniających się wielkimi tradycjami...

Plan rozwoju firmy GROFARM

Firma Grofarm to firma mająca 9 letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej...

System motywacyjny w firmie GROFARM

W wyniku szkoleń oraz udzielonego doradztwa Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie stworzyła w firmie System motywacyjny...

Standardy komunikacji wewnętrznej w AWAS - SERWIS

Firma AWAS - SERWIS jest firmą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych...

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Fundacja uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy...

Uzyskanie Certyfikatu Agencji Zatrudnienia

Uzyskanie Certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia...

Standardy zarządzania pomysłami pracowników w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim

Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim jest instytucją finansową...

Plan rozwoju firmy DAVPOL

DAVPOL to doświadczona firma z branży usług spedycyjnych i transportowych...

Indywidualne Ścieżki Rozwoju w firmie DAVPOL

DAVPOL to doświadczona firma z branży usług spedycyjnych i transportowych...

Członkostwo Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Głównym celem Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych jest między innymi...

Polityka reklamacyjna w EMBE PRESS

Drukarnia Embe Press Sp. jawna to jedna z niewielu firm wyróżniających się wielkimi tradycjami i...

Porozmawiajmy z BOSem przy kawie

Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie wspólnie z Uniwersytetem w Białymstoku...

Indywidualne Ścieżki Rozwoju w firmie GROFARM

Firma Grofarm to firma mająca 9 letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej...

Standardy obsługi posprzedażowej klienta w drukarni EMBE PRESS

Drukarnia Embe Press Sp. jawna to jedna z niewielu firm wyróżniających się wielkimi tradycjami...

Standardy obsługi klienta w firmie DAVPOL

DAVPOL to doświadczona firma z branży usług spedycyjnych i transportowych...

Strategia Społecznej Odpowiedzialności w firmie HANBUD

Strategia Społecznej Odpowiedzialności jest elementem projektu CSR...

Indywidualne Ścieżki Rozwoju w firmie HANBUD

Produkt stworzony przez Fundację Biznes Odpowiedzialny Społecznie...

Standardy Komunikacji Wewnętrznej w firmie HANBUD

Produktem powstałym w drugim etapie współpracy był katalog przedstawiający Standardy Komunikacji...

Standardy Obsługi Interesariuszy Zewnętrznych w firmie HANBUD

Trzecim produktem utworzonym przez zespół Fundacji dla firmy HANBUD były Standardy Obsługi...

Utworzenie Certyfikacji EcoFirma

Mogą ubiegać się o niego wszystkie organizacje spełniające ekostandardy...

Strategia Społecznej Odpowiedzialności w firmie ZAPROM

Strategia społecznej odpowiedzialności powstała jako element projektu ?Bezpieczeństwo i odpowiedzialność...

Pierwsza umowa z siecią franczyzową

W sierpniu 2016 r. podpisaliśmy pierwszą umowę z franczyzodawcą na świadczenie usług doradczyczych...

Obsługa ponad 100 franczyzobiorców

Fundacja Biznes Odpowiedzialny regularnie powiększa grono swoich klientów...

Przyznanie Certyfikatu EcoFirma Firmie HANBUD

Firma Hanbud powstała na początku lat 90-tych i początkowo działała jedynie jako dystrybutor...

Przyznanie Certyfikatu EcoFirma Firmie ZAPROM

ZAPROM powstał jako kontynuacja przedsiębiorstwa działającego na rynku produkcji maszyn...

Obsługa ponad 200 franczyzobiorców

Liczba firm regularnie objętych wsparciem doradczym fundacji przekroczyła 200....

Obsługa ponad 400 franczyzobiorców

Liczba firm regularnie objętych wsparciem doradczym fundacji przekroczyła 400....

Członkostwo w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych

Polska Izba Firm Szkoleniowych to ogólnopolska organizacja, skupiająca firmy szkoleniowe z całego kraju...

Uzyskanie Certyfikatu SUS 2.0

SUS 2.0 - Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych jest standardem zarządzania i świadczenia usług...

Po raz kolejny doceniono naszą działalność społeczną- jesteśmy członkami programu Technologie.org.pl!

Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie przeszła pozytywną weryfikację jako organizacja społe...

Fundacja BOS wzięła udział w spotkaniu Watch it! dotyczącego tworzenia kampanii społecznych!

We wtorek 26 kwietnia, w Kawiarni ?W Starym Kinie? przy ul. Św. Rocha 23 w Białymstoku odbyło...