Zakończyły się wszystkie zajęcia w ramach projektu CYFROWY SENIOR. Cieszymy się, że
byliście z nami.

Składamy szczególne podziękowania wszystkim Wolontariuszom, tym starszym i młodszym,
którzy przyczynili się do organizacji zajęć oraz spotkań integracyjnych. Dziękujemy udzielającym
informacji i pomocy technicznej seniorom w trakcie zajęć, obsługującym spotkania integracyjne.
Dzięki Wam udało się wszystko sprawnie zorganizować, a co najważniejsze uzyskać ciepłą i
przyjazna atmosferę podczas szkoleń i warsztatów.