Korzyści z doradztwa dla firmy

 • Pozyskanie eksperckiej wiedzy i sugestii rozwojowych dotyczących organizacji;
 • Oparcie decyzji biznesowych i rozwojowych o wiarygodne dane;
 • Wsparcie w realizacji kluczowych celów;
 • Niezależne źródło analizy sytuacji, inna perspektywa;
 • Ułatwienie wprowadzania zmian organizacyjnych;
 • Zwiększenie efektywności działania;
 • Podniesienie poziomu innowacyjności

Korzyści z doradztwa dla pracowników usługi doradczej

 • Pozyskanie nowych, eksperckich zasobów wiedzy i doświadczeń;
 • Konfrontacja z innym punktem widzenia na rozpatrywane zagadnienia;
 • Rozwój nowych metod analizy sytuacji problemowych i wyciągania wniosków;
 • Wsparcie własnego rozwoju zawodowego

Nasze doradztwa w Bazie Usług Rozwojowych uslugirozwojowe.parp.gov.pl