Certyfikacja EcoFirma

We wrześniu 2016 r. Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie rozpoczęła przyznawanie certyfikatu “EcoFirma”. O Nasz certyfikat mogą ubiegać się wszystkie organizacje spełniające ekostandardy zawarte w regulaminie, funkcjonujące w sposób zrównoważony, promujące działania proekologiczne i minimalizujące negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Certyfikat powstał na potrzeby przedsiębiorców z województwa Podlaskiego, gdzie brakowało ekologicznego znaku jakości, a organizacje przyznające takie certyfikaty w Polsce, nie zawsze mogły odwiedzać firmy w naszym regionie. Zainteresowanie tematem ekologii oraz świadomość wpływu na środowisko wśród przedsiębiorców na Podlasiu stale rośnie. Cena nadania Certyfikatu ‘EcoFirma’ należącego do Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie to 3.000 zł netto.

Pod koniec września Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie po raz pierwszy przyznała certyfikat “EcoFirma”. Otrzymały je dwie podlaskie firmy – Zaprom i Hanbud.

Dokumenty wymagane są w procedurze nadania certyfikatu ‘EcoFirma’

  1. Umowy na dostarczanie energii.
  2. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu.
  3. Zawarte w książce obiektu budowlanego oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, protokoły z kontroli obiektu.
  4. Umowa na dostawy wody ( jeżeli jest to własne ujęcie również dokument).
  5. Umowa na odbiór ścieków ( w przypadku bezodpływowych zbiorników ścieków – dokument o odbieranych ściekach, w przypadku własnej oczyszczalni ścieków – dokument o eksploatacji.
  6. Decyzje administracyjne w zakresie wytwarzania odpadów, w tym niebezpiecznych.
  7. Umowy na odbiór odpadów.
  8. Dokument potwierdzający sprawność wentylacji.
  9. Dokument potwierdzający sprawność klimatyzacji (jeśli dotyczy).
  10. Dokument potwierdzający, że oświetlenie spełnia wymogi BHP, dostosowane do potrzeb technologicznych biura.