Czerwiec 2019

Zaproszenie na konferencję “Opłacalność inwestycji we wzornictwo”

Aktualności, Główna|

Dnia 11 czerwca 2019 roku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie organizowana jest konferencja na temat “Opłacalność inwestycji we wzornictwo”. Poruszana problematyka została określona w trzech kategoriach: czym jest wzornictwo w biznesie i dlaczego warto w nie zainwestować, jaką rolę pełni projektant w procesie wprowadzania zmian wzorniczych w firmie oraz jak wprowadzić zmiany, aby [...]

Możliwość komentowania Zaproszenie na konferencję “Opłacalność inwestycji we wzornictwo” została wyłączona

Listopad 2018

Nowe możliwości dofinansowania naszych kursów i usług rozwojowych

Aktualności|

Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie w celu zwiększenia dostępności oferowanych swoich usług w listopadzie 2018 roku nawiązała współpracę z Funduszem “Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” (OPEN), który dzięki zwrotnemu wsparciu finansowemu wspierają przedsiębiorców w zapewnieniu odpowiednich środków na finansowanie kształcenia. Pomocą finansową mogą zostać objęte osoby dorosłe w ramach trwających nie dłużej niż 2 lata kursów oraz [...]

Możliwość komentowania Nowe możliwości dofinansowania naszych kursów i usług rozwojowych została wyłączona

Październik 2018

Uczestniczymy w V Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku

Aktualności|

W dniu 3-4 października 2018 r. w Białymstoku w Operze i Filharmonii Podlaskiej Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku przy ul. Odeskiej 1 odbył się V Wschodni Kongres Gospodarczy, w którym reprezentował fundację Prezes Zarządu - Mariusz Malinowski. Była to największe wydarzenie o gospodarce Polski Wschodniej, któremu przewodziło hasło „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem”, które [...]

Możliwość komentowania Uczestniczymy w V Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku została wyłączona

Czerwiec 2018

Szkolenie pt. “e-ZLA elektroniczne zwolnienia lekarskie”

Aktualności|

W dniu 27.06.2018 r. w godzinach 10:00-12:00 Joanna Mackiewicz, pracownica Naszej Fundacji, wzięła udział w Szkoleniu pt. “e-ZLA elektroniczne zwolnienia lekarskie”, przeprowadzone przez panią Iwonę Halicką – pracownika ZUS w Białymstoku w Dziale Zwolnień Lekarskich. Na szkoleniu zostały przybliżone informacje dotyczące: PUE – Platforma Usług Elektronicznych, schematu obiegu e-ZLA, korzyści z wprowadzenia e-ZLA dla płatnika [...]

Możliwość komentowania Szkolenie pt. “e-ZLA elektroniczne zwolnienia lekarskie” została wyłączona

Konferencja pt. “Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce”

Aktualności|

W dniu 08.06.2018 r. w godzinach 10:14:00 Joanna Mackiewicz, pracownica Naszej Fundacji, wzięła udział w Konferencji pt. “Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce” zorganizowaną przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy w Ramach Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Promocji Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Podlaskim oraz Izbę Przemysłowo-Handlową w Białymstoku. Spotkanie miało głównie na [...]

Możliwość komentowania Konferencja pt. “Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce” została wyłączona

Luty 2018

Wspieranie rozwoju pracodawców i pracowników sektora MŚP w województwie podlaskim

Aktualności|

Dnia 16.02.2018 r. w godzinach 9:30 - 11:00 odbyło się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku spotkanie informacyjne na temat dofinansowania usług rozwojowych pt. ”Wspieranie rozwoju pracodawców i pracowników sektora MŚP w województwie podlaskim”. Spotkanie skierowane było przede wszystkim do pracodawców chcących skorzystać z dofinansowań do szkoleń w ramach Podmiotowego systemu finansowania usług rozwojowych w [...]

Możliwość komentowania Wspieranie rozwoju pracodawców i pracowników sektora MŚP w województwie podlaskim została wyłączona

Listopad 2017

Kongres Inicjatyw Pozarządowych

Aktualności|

W dniu 12.11.2017 mieliśmy okazję uczestniczyć  w I Kongresie Inicjatyw Pozarządowych w ramach, którego odbyły się cztery panele dyskusyjne.  Tematyka przewodnia paneli dotyczyła organizacji społecznych w porządku wspólnot, państwa i samorządów oraz finansowania NGO. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowcy oraz przedstawiciele NGO. Omawiając również temat komunikacji pomiędzy tymi grupami. Poruszona została również kwestia [...]

Możliwość komentowania Kongres Inicjatyw Pozarządowych została wyłączona

Październik 2017

Podlaski Kongres Organizacji Pozarządowych

Aktualności|

W dniu 18 października 2017 r. Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie uczestniczyła Podlaskim Kongresie Organizacji Pozarządowych zorganizowanym przez prezesa zarządu Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenia Europartner AKIE. Konferencja odbyła się pod przewodnictwem Pawła Backiela - Prezesa Zarządu Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, jednocześnie współpracującego z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.   Tematem przewodnim spotkania było [...]

Możliwość komentowania Podlaski Kongres Organizacji Pozarządowych została wyłączona

Eko Forum

Aktualności|

11 października 2017 roku przedstawiciele Fundacji mieli okazję uczestniczyć w międzynarodowej konferencji EKO FORUM “Kierunki rozwoju energetyki”. Organizowanej pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   Po rozpoczęciu konferencji przez Rektora WSFiZ W Białymstoku, doc. dr. Edwarda Hościłowicza, nastąpiło wręczenie Eco Certyfikatów przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju [...]

Możliwość komentowania Eko Forum została wyłączona

Wrzesień 2017

Dom Pomocy Społecznej z dofinansowaniem na termomodernizację o wartości 1,7 mln złotych

Aktualności|

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i zamieszkuje go ponad 125 osób, w tym: 61 osób przewlekle somatycznie chorych oraz 64 osób w podeszłym wieku. Zasadniczym celem jego działalności jest zapewnienie całodobowej opieki osobom obojga płci, dotkniętych przewlekłymi chorobami somatycznymi lub kalectwem fizycznym, których stan zdrowia nie wymaga leczenia [...]

Możliwość komentowania Dom Pomocy Społecznej z dofinansowaniem na termomodernizację o wartości 1,7 mln złotych została wyłączona