Liczba firm regularnie objętych wsparciem doradczym fundacji przekroczyła 400.