Nowe możliwości dofinansowania naszych kursów i usług rozwojowych

Aktualności|

Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie w celu zwiększenia dostępności oferowanych swoich usług w listopadzie 2018 roku nawiązała współpracę z Funduszem “Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” (OPEN), który dzięki zwrotnemu wsparciu finansowemu wspierają przedsiębiorców w zapewnieniu odpowiednich środków na finansowanie kształcenia. Pomocą finansową mogą zostać objęte osoby dorosłe w ramach trwających nie dłużej niż 2 lata kursów oraz [...]