Akt założycielski

Aktualności|

Fundację Biznes Odpowiedzialny Społecznie powołano aktem notarialnym, fundatorami byli Mariusz i Anna Aleksandra Malinowscy.