Liczba firm regularnie objętych wsparciem doradczym fundacji przekroczyła 200.